– På tide å innføre gradert egenmelding

Ansatte som jobber litt mens de bruker egenmelding, mister retten til sykepenger. Nå mener Simployers rådgivere det er på tide å endre regelverket.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 22. september 2021
Lesetid: 2 Minutter

Etter Simployers erfaring, er det ganske mange som ikke kjenner til at ansatte som jobber litt på dager de bruker egenmelding, mister retten til sykepenger.

– Det er ikke noe som heter gradert egenmelding. Ansatte som har noe arbeidsevne må derfor til legen for å ha rett til sykepenger, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Han mener det er på høy tid å endre dette regelverket.

Bryter med intensjonene i regelverket

Hele sykepengeordningen er lagt opp med tanke på at syke ansatte skal jobbe så mye de har mulighet til under sykefraværet. Brostrøm mener dette prinsippet ikke støttes opp av regelverket for bruk av egenmelding.

– Gjennom koronapandemien har mange arbeidsgivere blitt vant til å tilrettelegge for at ansatte som er syke eller i karantene kan jobbe helt eller delvis hjemmefra. Dette er et godt prinsipp, som bør videreføres også etter at pandemien er over. Det burde være unødvendig å kreve at ansatte som kan jobbe gradert går til legen for å ha rett til sykepenger, mener Brostrøm.

Viktig å tilrettelegge

Brostrøm mener samtidig at det er forskjell på om arbeidsgiver under egenmelding tilrettelegger og dermed får i gang en aktivitet, og om vedkommende bare blir borte en halv dag.

– Vi i Simployer tenker at dersom en ansatt egenmelder seg borte, og arbeidsgiver som en del av oppfølgingen tilrettelegger stillingen slik at man kan være delvis på jobb, bør man kunne arbeide delvis også i en egenmeldingsperiode. Dette må da også kunne regnes som arbeidsgiverperiode. Dette er jo spesielt praktisk for dem som følger IA-prinsipper og kan bruke egenmelding i 8 dager. Hvis man her måtte skaffe gradert sykmelding for å få i gang tilrettelegging, vil det jo ødelegge for dialogen partene mellom, som jo nettopp er poenget med den lange egenmeldingsperioden i IA. Her skal jo partene ha dialog og forsøke å finne løsninger, sier Brostrøm.

Oppfølging fra første dag

Senest i mai endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.

– Vi har nå en egenmeldingsordning som legger opp til det motsatte, noe som neppe kan ha vært lovgivers hensikt, og i beste fall er en utilsiktet konsekvens. Kravet om aktivitet er jo det viktigste, men når arbeidsgiverperioden kun starter ved første hele fraværsdag så bærer arbeidsgiver den økonomiske risikoen ved å faktisk oppfylle pliktene sine, mener Jørgen Brostrøm i Simployer.

Derfor mener Simployers rådgivere det vil være hensiktsmessig å åpne for at ansatte også kan bruke egenmelding for deler av en da uten å miste retten til sykepenger.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter