Overvåking av ansatte må være "nødvendig"

I kjølvannet av den såkalte GPS-saken i Nord-Troms stiller mange seg spørsmål om hva som egentlig er tillatt når det gjelder overvåking av ansatte. Svaret er ganske mye. Arbeidsgiver trenger ikke søke Datatilsynet, men plikter å informere ansatte på forhånd.
mandag 12. september 2011
Lesetid: 2 Minutter

Hovedregelen for å kunne kameraovervåke egne medarbeidere er at det skal være «nødvendig». Det er virksomheten som avgjør hva som er nødvendig. Ønsker arbeidsgiver å hindre svinn og hærverk kan det monteres overvåkingsutstyr i tråd med regelverket. Datatilsynet er enig i at relativt mange, med loven i hånd, på denne måten kan montere kameraer for kontroll og overvåking av ansatte.

Få blir tatt
- Det er en misforståelse at man må søke Datatilsynet og få en godkjennelse før man kan montere overvåkingsutstyr. Men det må meldes fra, slik at vi kan registrere det. I tillegg må Arbeidsmiljølovens kapittel 9 om drøfting, informasjon og evaluering følges.

Basert på tillit
Kontrollkapasiteten til Datatilsynet er begrenset, og risikoen for å bli tatt for å bedrive ulovlig overvåking er relativt liten. Marit Hersoug Nedberg understreker likevel at regelverket er basert på tillit, og at de fleste arbeidsgivere tross alt følger det.
- Vi får mange henvendelser fra arbeidstakere og gir råd slik at mange saker løser seg.

Dette mener Datatilsynet er ok:

1: Overvåkingskamera:
Hovedregelen er at det skal være nødvendig. Typisk grunn er sikring av bygninger, eller å hindre svinn og hærverk. Det er ikke tillatt med kontinuerlig overvåking av noen ansatte på arbeidsplassen, og områder som toaletter, pauserom og garderober skal ikke overvåkes. Ansatte må informeres på forhånd i henhold til Arbeidsmiljøloven.

2: E-post:
Det forholdsvis nye epost-direktivet fra 2009 gir i utgangspunktet ikke rett til innsyn i ansattes e-post. Men når det er nødvendig for å ivareta driften, eller det foreligger mistanke om lovbrudd, vil man kunne få innsyn. Prosedyrereglene for dette er svært klare. Ansattes postkontoer skal for øvrig alltid avsluttes den dagen vedkommende slutter i jobben og ikke overdras til andre ansatte.

3: Internett:
Arbeidsgiver har ikke rett til å loggføre ansattes surfing på nettet. Datatilsynet råder alle til å ha klare retningslinjer på dette området, med for eksempel totalforbud mot bruk av Facebook og andre konkrete nettsteder.

4: Sporingsteknologi (F.eks GPS)
Arbeidsgivers behov for kontroll må tydelig veie tyngre enn hensynet til personvern. Arbeidsgiver må informere ansatte om at det blir hentet inn opplysninger, om formålet og hvem som vil ha tilgang på opplysningene.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: