Overtid uten godkjennelse fra sjefen

Hva gjør du når en ansatt krever overtidsbetalt uten at du har bedt vedkommende jobbe overtid?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 29. februar 2016
Lesetid: 1 Minutt

Mange arbeidstakere har mye å gjøre, og av og til er det behov for å jobbe ekstra for å få unna arbeidsoppgavene.

Men hva skjer når arbeidstakeren har jobbet overtid på eget initiativ, for så å kreve overtidsbetalt av arbeidsgiver?

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Torgeir A. Bjørnland sier hovedregelen er helt klar; arbeidstaker kan ikke kreve overtidsbetalt med mindre overtidsarbeidet er pålagt fra arbeidsgiver eller arbeidstakeren har innhentet tillatelse til å jobbe ekstra.

Stilltiende aksept

Likevel kan det være tvilstilfeller hvor det må sies at arbeidstaker har fått et stilltiende aksept fra sin leder til å jobbe ekstra, og dermed ha krav på overtidsbetalt.

- Hvis lederen for eksempel har vært til stede når arbeidstakeren har jobbet overtid, vil det kunne være å se på som et aksept for overtidsarbeidet, sier Bjørnland.

Bjørnland sier det også kan være tvilstilfeller der arbeidstaker har blitt pålagt å gjøre arbeidsoppgaver innen en viss frist, og er nødt til å bruke mer tid for å fullføre oppgavene i tide. I slike tilfeller må det gjøres en konkret vurdering av om ekstraarbeidet er å se på som pålagt overtid.

I noen tilfeller har arbeidsgiver også gitt enkelte arbeidstakere fullmakt til å gjøre slike vurderinger selv.

Beskrives i personalhåndbok

Infotjenesters erfarne arbeidsrettsjurist råder bedrifter til å ta inn retningslinjene for overtidsarbeid i personalhåndboken eller annet personalreglement.

- Det skal være klart for arbeidstakerne hvilke regler som gjelder for overtidsarbeid i deres virksomhet. Derfor bør det komme fram i regelverket at all overtid skal avtales med nærmeste leder, og det bør også komme frem hvordan overtidsarbeid kompenseres. Der det er aktuelt med avspasering av overtid, bør det også beskrives hvordan dette håndteres i virksomheten, sier Bjørnland.

Her kan det være fornuftig å presisere at leder bestemmer når opparbeidet overtid skal avspaseres dersom annet ikke er avtalt.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: