Ordførere har ikke krav på sykepenger

Høyesterett har slått fast at ordførere ikke er å se på som arbeidstakere, og derfor ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. De mister også retten til pensjonsopptjening i kommunen.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 21. april 2016
Lesetid: 2 Minutter

Hvorvidt ordførere er å se på som vanlige arbeidstakere har vært diskutert i årevis. Mange kommuner bruker Infotjenesters faghjelp og fagsupport for å avklare spørsmål knyttet til sykepenger, og Infotjenester har gjennom årene fått mange spørsmål om sykepengerett for ordførere.

- I 2003 henvendte vi oss til Arbeids- og velferdsdirektoratet for å få avklart om ordførere skal være å se på som arbeidstakere og dermed ha rett til full lønn under sykdom. Vi fikk da beskjed om at ordførere ligger i grenseland, men at de skulle defineres som arbeidstakere, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Dermed har norske kommuner i årevis betalt full lønn til syke ordførere, og krevd refusjon fra NAV.

Høyesterett har behandlet spørsmålet

I 2013 avslo imidlertid NAV Forvaltning Molde å refundere sykepenger til en kommune som hadde betalt full lønn til ordføreren i en sykdomsperiode på drøyt 3 måneder. Begrunnelsen var at ordføreren ikke hadde rett på sykepenger som arbeidstaker.

- Denne avgjørelsen ble stadfestet i NAV klageinstans. Deretter gikk den videre til trygderetten, som ga arbeidsgiver medhold. Det aksepterte ikke Arbeids- og velferdsdirektoratet, til tross for at de selv tidligere har konkludert med at ordførere er å se på som arbeidstakere. De tok saken videre i rettssystemet, og i mars konkluderte Høyesterett med at ordførere er å se på som frilansere, og dermed ikke har sykepengerett som arbeidstakere, sier Stokstad.

Ikke rett til sykepenger

Denne dommen innebærer at ordførere skal behandles på samme måte som andre frilansere og selvstendig næringsdrivende. I tillegg til at de ikke har rett på sykepenger, får de ikke feriepenger eller pensjonsopptjening etter kommunale ordninger.

- 428 norske ordførere har med dette ikke rett på sykepenger før dag 17, og sykepengene er da begrenset til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er en betydelig lønnsreduksjon for de fleste ordførere, sier Stokstad.

Berører også foreldrepermisjon

Dommen vil også i noen grad berøre ordførere som går ut i foreldrepermisjon.

- Som ansatt i kommunen får du full ferieopptjening og full lønn under foreldrepermisjon, mens ordførere nå må forholde seg til begrensningene i folketrygden også på dette området. De fleste ordførere vil nå få en vesentlig lønnsreduksjon ved foreldrepermisjon, sier Stokstad.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: