Krevende å si opp ansatte – også i prøvetiden

Det er ikke fritt fram å si opp arbeidstakere i prøvetiden. Også i prøvetiden må arbeidsgiver dokumentere at oppsigelsen er saklig begrunnet.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 21. juni 2016
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers nå pensjonerte juridiske HR- og ledelsesrådgiver Torgeir A. Bjørnland.

En nyansettelse er en krevende prosess, og det er som regel svært kostbart å ansette feil person. Derfor avtaler mange arbeidsgivere en prøvetid på 6 måneder i starten av arbeidsforholdet.

Formålet med prøvetiden er å avklare arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Likevel er det ikke fritt frem å si opp en arbeidstaker man ikke er fornøyd med i prøvetiden, sier Simployers erfarne arbeidsdrettsjurist Torgeir A. Bjørnland.

- Mange tror at det er enklere enn det i realiteten er å si opp en ansatt i prøvetiden. Det er viktig å være klar over at arbeidstakeren er fast ansatt også i prøvetiden og at det også i prøvetiden stilles krav til at oppsigelsen er saklig begrunnet. Hvis du ikke følger opp den nyansatte, ikke sørger for god opplæring og ikke gir tilbakemeldinger er det problematisk å si opp ansatte i prøvetiden, sier Bjørnland.

Jobber du med HR?

Hold deg oppdatert gjennom hele året med et abonnement på digital opplæring fra Simployer. Les mer og meld deg på

Skal ikke komme overraskende

En oppsigelse skal ikke komme overraskende på den ansatte, heller ikke i prøvetiden. Du kan ikke som arbeidsgiver komme i slutten av prøvetiden og si at dette ikke fungerer, uten at å ha tatt forholdene opp med den ansatte flere ganger, slik at han eller hun har fått muligheten til å forbedre seg. Bjørnland sier det er viktig å være oppmerksom på at det ikke uten videre vil være saklig grunn til oppsigelse at en person ikke er så flink som arbeidsgiver trodde på forhånd.

- Hvor grensen for mangelfulle arbeidsprestasjoner går må vurderes konkret, blant annet ut i fra hva som stod i utlysningsteksten, hva slags stilling vedkommende har og hvordan andre arbeidstakere i lignende stillinger presterer. Dersom prestasjonene ligger innenfor det som må anses som normalt, vil ikke arbeidsgiver ha oppsigelsesadgang, sier Bjørnland.

Alt må dokumenteres

Det er ikke veldig mange oppsigelsessaker som kommer for retten, men i de tilfellene det skjer er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at oppsigelsen er saklig begrunnet. Derfor er det avgjørende at man bruker prøvetiden godt og dokumenterer alt man gjør.

- Det er veldig få som går rett inn i en ny jobb og fungerer optimalt fra første dag, og den nyansatte må få nødvendig opplæring. En prøvetid på 6 måneder er derfor i korteste laget for å gi nødvendig opplæring, gode tilbakemeldinger og la arbeidstakeren få anledning til å forbedre seg, sier Bjørnland.

Det er en forskjell

Selv om det er mindre forskjell på å si opp en ansatt i prøvetiden og i et ordinært ansettelsesforhold enn mange tror, har Høyesterett slått fast at det er en forskjell.

- I en Høyesterettsdom fra 2003 heter det at terskelen for oppsigelser i prøvetiden er "noe – ikke helt ubetydelig – lavere enn det som ellers gjelder". I den samme dommen heter det at domstolene skal være svært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers skjønnsmessige vurderinger av hvordan arbeidstakeren fungerer i stillingen, så lenge det faktum oppsigelsen bygger på må anses bevist og relevant, sier Bjørnland.

Midlertidig ansettelse som prøvetid

Med endringene i arbeidsmiljøloven sommeren 2015 kom det inn en mulighet til å ansette arbeidstakere midlertidig uten bestemte vilkår inntil 12 måneder. Deretter kan arbeidsforholdet avsluttes uten at arbeidsgiver trenger å gi noen begrunnelse.

- Det er nok en del arbeidsgivere som bruker denne nye muligheten til å prøve om arbeidstaker fungerer i forkant av en fast ansettelse. Problemet er at dersom du får inn en person som ikke fungerer og som ikke får fortsette, så får du en karantenetid før du kan ansette en ny person midlertidig til å gjøre de samme arbeidsoppgavene. Dermed må du eventuelt ansette fast med prøvetid i neste runde. Du får altså bare én mulighet til å bruke midlertidig ansettelse til å prøve en arbeidstaker, sier Bjørnland.

Simployers arbeidsrettsjurist understreker at det viktigste er å få en nyansatt til å fungere i jobben, og at oppsigelse bør være siste utvei.

- God opplæring og oppfølging allerede fra første dag, gir den nyansatte de beste muligheter til å lykkes i jobben.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter