Om autoriteter og oppfølging av sykefravær

I 1948 leverte Halvor Landsverk en håndskrevet hovedoppgave ved Universitetet i Oslo. Tittelen var: "Embetsmannen i norske folkeeventyr, med ei jamføring med norskskylde eventyrtradisjonar". Her diskuterer han blant annet doktoren sin rolle i norske folkeeventyr. "Noe" må ha skjedd på veien fra eventyrene oppsto og fram til i dag... Dokteren framstilles i eventyrene både som fagmann og den "kloke" mannen. Men i eventyrene kommer det også tydelig fram at troen på doktorens kompetanse ikke var spesielt høy. Når noen ble friske, mente man at det sto overnaturlige krefter bak...
fredag 20. mai 2011
Lesetid: 2 Minutter

I dag er situasjonen nesten motsatt: Legens autoritet utfordres sjelden. Én sannsynlig faktor er selvsagt at vi har en svært kompetent legestand her til lands. Legen framstår som en autoritetsperson, og autoritetspersoner lytter vi til!

Stanley Milgram demonstrerte dette i et av psykologiens mest kjente eksperimenter fra 1961. Det er sannsynlig at du har hørt om studien, men la meg likevel kort minne deg på den:
Deltakerne trodde de skulle delta i et eksperiment om hukommelse og læring. Det Milgram ikke fortalte deltakerne, var at det var de selv som var de virkelige forsøkspersonene. Det som skulle testes var hvor langt en person var villig til å tøye sin moral under mildt press fra autoriteter.

Kort sagt handlet det om at legen overtaler forsøkspersonen til å gi smertefulle elektriske sjokk til en annen person (som i virkeligheten er en skuespiller!). En som var "elev" fikk elektroder festet til kroppen, og ble plassert i et annet rom. Herfra skulle han svare på ulike matematiske oppgaver og gjengi puggede ordrekker.

Forsøkspersonen, som trodde han/hun var "lærer", skulle styre en elektrisk sjokkgenerator med knapper fra 15 til 450 volt, og fikk instruksjoner om å gi eleven elektriske sjokk dersom det ble svart galt. Han fikk også beskjed om å øke styrken med 15 volt for hvert gale svar som eleven ga hver gang eleven svarte feil.
Og selvsagt ble det gitt støt, bokstavelig talt så det hylte! I alle fall trodde forsøkspersonen at det var strøm med i bildet, noe det selvsagt ikke var. Men forsøkspersonene trykket på knappen, selv om de trodde de gav støt...

Deltakerne i studien var vanlige mennesker, som deg og meg. Grunnen til at de gikk på akkord med sitt personlige ansvar og moral, var en ansvarsforskyvning siden "ordren" kom fra en vitenskapelig autoritet. De overlot ansvaret for at "det ble trykket på knappen" til de som sto over - nemlig forsøkslederen.

Men - er ikke dette en dramatisk kopling mot oppfølging av sykefravær, da? Tja, si det. Etter hvert har jeg møtt en del ledere på kurs i oppfølging av sykefravær som får mange aha-opplevelser. Men den aha-opplevelsen som kanskje er vanskeligst å forholde seg til, er at den sykemeldingen du som leder får i hånda, underskrevet av en faglig autoritet (nemlig legen), kun er rådgivende.

Som en skarve psykolog skal jeg være forsiktig med å begi meg ut på jussens områder. Det interessante er hvorfor så mange ledere tar imot sykemeldingen og så aksepterer at "sykemelding = borte fra jobb"! Men - du har et ansvar for å sjekke den sykemeldte sin arbeidsevne. Du har et ansvar for å tilrettelegge arbeidet i sykdomsperioden. Du har til og med mulighet for å overprøve legens vurderinger dersom du mener det er vikarierende motiver for sykemeldingen!

Dette er selvsagt ikke et uttrykk for mistro til legestandens faglige vurderinger eller en underkjennelse av at alle faktisk er syke av og til. Men det handler om å ta vare på medarbeiderne i alle faser av arbeidet, også i forbindelse med fravær. De pålagte rutinene for oppfølging av fravær handler ikke om å gjøre det vanskelig for arbeidstakerne, eller pålegge deg som leder en masse merarbeid. Det handler rett og slett om god personalpolitikk - ikke fordi loven sier det, men fordi vi ønsker å ta vare på våre ansatte.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: