Nye retningslinjer for fordeling av syke barn-dager

NAV har kommet med nye retningslinjer for fordeling av omsorgspengedager mellom foreldre som er alene om omsorgen, får særkullsbarn eller har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 6. mai 2020
Lesetid: 3 Minutter

Det er ikke alltid like enkelt for arbeidsgiver å vite hvor mange omsorgspengedager den enkelte arbeidstaker har.

Antall dager avhenger av mange forhold: Hvor mange barn den ansatte har, om barnet eller barna bor sammen med den ansatte, om foreldrene har delt omsorg og kanskje det har kommet en ny person inn i familien som går inn i rollen med omsorg.

- I april kom NAV med nye retningslinjer og presiseringer, som både klarlegger problemstillinger som tidligere har vært usikre og endrer tidligere praksis. Disse retningslinjene er ikke knyttet til den pågående koronakrisen, men gjelder generelt, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Alene om omsorgen

Forelder som er alene om omsorgen for barn har rett til dobbelt antall dager. Foreldre som bor sammen og har omsorg for 1 eller 2 barn, har ihht folketrygdlovens bestemmelser rett til 10 omsorgspengedager. De som er alene om omsorgen har da 20 dager.

Definisjonen på «alene om omsorgen» er den av foreldrene som har den daglige omsorgen og som barnet bor fast hos.

– Dersom foreldrene ved samlivsbrudd har avtalt delt bosted, anses ingen av foreldene å være alene og har dermed 10 dager hver. Begrepet delt bosted viser til barneloven § 36 og det er uavhengig av hvor mye tid barnet/barna er hos hver av foreldrene, sier Stokstad.

Hva er «lang tid»?

Den første presiseringen som nå har kommet, handler om tilfeller der en av foreldrene over lang tid ikke kan ta omsorg for barnet, for eksempel ved innleggelse på helseinstitusjon, funksjonshemming eller lignede. Da har den andre forelderen rett til dobbelt antall dager med omsorgspenger, på samme måte som foreldre med aleneomsorg.

– I de nye retningslinjene er det presisert at lang tid i denne sammenhengen betyr en periode på seks måneder. Det kreves at årsaken til at den andre forelderen ikke kan ha omsorg for barnet, må ligge utenfor denne forelderens kontroll. Det nevnes eksempler som avtjening av verneplikt og opphold i fengsel, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Hun understreker at foreldre som arbeider, studerer eller går på skole langt hjemmefra dermed ikke vil komme inn under unntaket. Det samme gjelder militærpersonell som er utestasjonert i utlandet.

Dobbel kvote ved særkullsbarn

En annen presisering som nå har kommet, er at en person som har særkullsbarn beholder status som alene om omsorgen, selv om vedkommende får felles barn med ny samboer eller ektefelle.

– I praksis betyr dette at en ansatt som er alene om omsorgen for ett særkullsbarn beholder sin «alenekvote» på 20 dager selv om vedkommende får felles barn med ny ektefelle eller samboer. Den nye ektefellen eller samboeren får 10 omsorgspengedager, sier Stokstad.

Barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning

Foreldre som har omsorg for barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning kan søke NAV om utvidet antall omsorgspengedager. NAV vil vurdere søknaden ihht til en forskrift som viser hvilke tilfeller som gir utvidede rettigheter. Dersom vilkårene for utvidet rett er oppfylt, vil foreldrene få tilsendt vedtak som viser antall dager foreldrene har rett til omsorgspenger. Foreldre som er alene om omsorgen, vil få doblet antall dager. Kopi av vedtaket må leveres til respektive arbeidsgivere som skal forskuttere omsorgspengene og søke NAV om refusjon.

– Det fremkommer av de nye retningslinjene at foreldre med samværsrett og steforeldre ikke har selvstendig rett til utvidede omsorgspengedager etter disse reglene, men de kan få overført dager fra den som har aleneomsorgen, sier Berit Stokstad i Simployer.

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: