Nye regler gir deg ekstra ansvar for vikarer

Infotjenester opplever et rekordhøyt trykk på kurset Arbeidsmiljøloven etter at arbeidslivet har begynt å forstå omfanget av de nye reglene som trer i kraft 1. januar.
tirsdag 6. november 2012
Lesetid: 2 Minutter

Det var mye fokus på vikarbyrådirektivet forrige vinter med blant annet en heftig politisk debatt om innføringen av EU-direktivet også i Norge. 1. januar 2013 trer det i kraft og reglene gjelder slik mange kanskje har trodd, ikke bare for vikarbyråer, men også for alle virksomheter som leier inn personer fra vikarbyråer.
- Den siste uken har vi mottatt over 300 påmeldinger til kurset Arbeidsmiljøloven som har en stor sekvens viet til nettopp de nye reglene. Det er tydeligvis mange som har skjønt at dette gjelder også dem, og at de trenger mer kunnskap om endringene, sier markedssjef Gard Rønning i Infotjenester.

Juridisk rådgiver Torgeir A. Bjørnland som holder kurset, forteller at hovedprinsippet i de nye reglene er at innleid arbeidskraft skal likebehandles med ansatte i bedriften de jobber midlertidig for.

- Det innebærer at de skal ha minimum de samme arbeids- og ansettelsesvilkår som de ville hatt dersom de var ansatt direkte i bedriften for å utføre det samme arbeidet. Dette prinsippet er en klar innstramming i forhold til dagens diskrimineringsregler, forteller Bjørnland.

Det betyr i praksis at dersom din virksomhet leier inn en person fra et bemanningsforetak i for eksempel seks måneder for å løse en kortvarig bemanningskrise eller trenger en vikar for en som er i foreldrepermisjon, så har personen som er innleid krav på den samme lønnen, arbeidstiden, overtidskompensasjon, pauser, hvileperioder, nattarbeid, ferie og velferdsgoder som om han var ansatt.

Selv om din virksomhet kun har en avtale med bemanningsforetaket, har dere et ansvar for å forsikre dere om at den innleide vikaren blir likebehandlet med dine ansatte. Det er selvfølgelig vikarbyråene som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte som de leier ut, men dere kan bli solidarisk ansvarlige for betaling av lønn, feriepenger og annen godtgjøring dersom bemanningsforetaket bryter de nye reglene i vikarbyrådirektivet.

Direktivet trer i kraft allerede 1. januar 2013, men reglene om solidaransvar gjelder først fra 1. juli 2013.

Formålet med direktivet er å beskytte vikaransatte og stadfeste arbeidsgiveransvaret et vikarbyrå har, og regjeringen.no skriver at den direkte konsekvensen av direktivet vil bli at mange utleide vil oppleve bedre lønns- og arbeidsvilkår enn de har i dag.

For norske arbeidsgivere som leier inn vikarer får direktivet en rekke praktiske konsekvenser:
• Tillitsvalgte i bedriften får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår
• Virksomheten som leier inn arbeidskraft må gi vikarbyrået alle opplysninger de trenger for å kunne sørge for å ivareta kravet om likebehandling.
• Det innføres en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: