Nå kommer de nye reglene for foreldrepenger

Fra 1. oktober blir uttaket av foreldrepermisjonen langt mer fleksibelt for arbeidstakerne. Men husk at arbeidsgiver også har noe å si!
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 28. september 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Stortinget vedtok tidligere i år enstemmig fri utsettelse av foreldrepenger, for å fjerne den mye omtalte fedrekvotefellen. Denne fellen handler om at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon har mistet hele eller deler av permisjonen når de har søkt for sent.

– 1. oktober fjernes denne fellen, ved at kravet til sammenhengende uttak av foreldrepenger blir tatt bort. Det betyr at far ikke lenger vil trenge å søke foreldrepenger senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger, slik det har vært frem til nå. De som har glemt det, og kun forholdt seg til søknadsfristen på 4-6 uker før man skal ha foreldrepenger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent, sier Simployer juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Har dere personalhåndbok i din bedrift? Med Simployer personalhåndbok kan ansatte selv sjekke sine rettigheter og plikter når de lurer på noe - uten å kontakte leder eller HR. Les mer her.

Flytter beregningstidspunktet

Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år, flyttes beregningstidspunktet til uttakstidspunktet.

– Det innebærer at når en far for eksempel utsetter foreldrepermisjonen i 9 måneder, vil beregningsperioden flyttes tilsvarende. Dersom uttaket har startet blir det ingen ny beregningsperiode ved ny utsettelse, sier Brostrøm.

Det nye regelverket gjelder fra 1. oktober 2021.

Vil også gjelde deltidsansatte

Når Stortinget nå har åpnet for fri utsettelse av foreldrepengene, åpner det samtidig flere andre fleksible løsninger for uttak av foreldrepenger.  

– Frem til nå har det vært et vilkår at den ansatte jobber fulltid eller avvikler lovbestemt ferie for å utsette foreldrepengene. Når vilkårene for utsettelse nå fjernes, åpner det også for at deltidsansatte kan utsette foreldrepengene, sier Brostrøm i Simployer.

Ingen endringer i arbeidsmiljøloven

Simployers rådgivere har fått mange spørsmål etter at dette regelverket ble vedtatt. 

– Mange som kontakter vår fagsupport er bekymret for at ansatte skal «plukke» seg stopp-dager i en løpende permisjon for å maksimere permisjonstiden. Eksempler på dette kan være at de legger inn utsettelse på arbeidsfrie perioder, røde dager osv, sier Brostrøm. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket for permisjon i arbeidsmiljøloven ikke er endret. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen.

– Permisjonsrettighetene etter arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet heltidspermisjoner, og den ansatte har ikke nødvendigvis krav på å dele opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjontiden. Den ansatte har bare rett til dette når løsningen ikke medfører en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som er vesentlig ulempe kan være vanskelig å vurdere, sier Brostrøm.

Der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: