Nye regler for fleksibelt uttak av foreldrepenger

Samtidig som den såkalte «fedrekvotefellen» blir fjernet 1. oktober, blir uttaket av foreldrepermisjonen langt mer fleksibelt. Men husk at arbeidsgiver også har noe å si!
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 14. juni 2021

Stortinget har nå enstemmig vedtatt fri utsettelse av foreldrepenger, for å fjerne den mye omtalte fedrekvotefellen. Denne fellen handler om at fedre som ikke skal ta permisjonen direkte etter at mor er ferdig med sin permisjon har mistet hele eller deler av permisjonen når de har søkt for sent.

– Stortingspolitikerne har nå vedtatt å fjerne denne fellen, gjennom å ta bort kravet til sammenhengende uttak av foreldrepenger. Det betyr at far ikke lenger vil trenge å søke foreldrepenger senest dagen før mor har siste dag med foreldrepenger, slik det har vært frem til nå. De som har glemt det, og kun forholdt seg til søknadsfristen på 4-6 uker før man skal ha foreldrepenger, har mistet en dag med fedrekvote for hver dag de har søkt for sent, sier Simployer juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Riktig beregning av sykepenger

Simployer hjelper deg som jobber med lønn med å beregne sykepenger riktig hver gang! Gjennom et abonnement på Faghjelp for lønnsmedarbeidere og modulen sykepengeordningen har du den støtten du trenger. 

Les mer og kjøp tilgang

 

Flytter beregningstidspunktet

Samtidig med at det nå blir fri utsettelse av foreldrepenger frem til barnet fyller tre år, flyttes beregningstidspunktet til uttakstidspunktet.

– Det innebærer at når en far for eksempel utsetter foreldrepermisjonen i 9 måneder, vil beregningsperioden flyttes tilsvarende. Dersom uttaket har startet blir det ingen ny beregningsperiode ved ny utsettelse, sier Brostrøm.

Det nye regelverket gjelder fra 1. oktober 2021.

Vil også gjelde deltidsansatte

Når Stortinget nå har åpnet for fri utsettelse av foreldrepengene, åpner det samtidig flere andre fleksible løsninger for uttak av foreldrepenger.  

– Frem til nå har det vært et vilkår at den ansatte jobber fulltid eller avvikler lovbestemt ferie for å utsette foreldrepengene. Når vilkårene for utsettelse nå fjernes, åpner det også for at deltidsansatte kan utsette foreldrepengene, sier Brostrøm i Simployer.

Ingen endringer i arbeidsmiljøloven

Det er imidlertid viktig å merke seg at regelverket for permisjon i arbeidsmiljøloven ikke er endret. Det betyr at arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om eventuell oppstykking av foreldrepermisjonen.

– Permisjonsrettighetene etter arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet heltidspermisjoner, og den ansatte har ikke nødvendigvis krav på å dele opp permisjonen i flere deler eller arbeide delvis i permisjontiden. Den ansatte har bare rett til dette når løsningen ikke medfører en vesentlig ulempe for arbeidsgiver. Hva som er vesentlig ulempe kan være vanskelig å vurdere, sier Brostrøm.

Der arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om hvordan permisjonen skal avvikles kan saken bringes inn for Tvisteløsningsnemnda for avgjørelse.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter