Må bensinstasjoner føre personalliste?

Mange som driver med servering som en del av virksomheten lurer på om de blir berørt av det nye regelverket om daglig oppdaterte personallister. Reglene omfatter blant annet serveringssteder, frisører og bilverksteder.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 27. desember 2013

Fra 1. januar 2014 er alle som driver frisørvirksomhet/skjønnhetspleie, restaurant/serveringssted eller bilpleie/bilverksted pliktig å føre personalliste på arbeidsstedet.

Personallisten skal føres daglig og skal inneholde navn på alle som er til stede på arbeidsplassen, også innleide og ulønnede, fødselsnummer, samt når de begynner arbeidsdagen og når de avslutter for dagen.

Arbeidsgiver skal i tillegg kunne fremvise kopi av pass eller annen tilsvarende legitimasjon over alle tilstedeværende som arbeider på arbeidsstedet!

Hva er et serveringssted?

I lovteksten er serveringssted definert som et sted der det "foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet".

Plikten til å føre personalliste er ikke begrenset til å gjelde serveringssteder der det foregår servering av øl, vin eller brennevin, i motsetning til de øvrige bestemmelsene i bokføringsforskriften § 8-5.

Infotjenester får for tiden mange spørsmål om hvordan regelverket vil slå ut for dem som har servering av mat som en del av virksomheten, som bensinstasjoner og kiosker.

Her sier regelverket at dersom mer enn 25 prosent av omsetningen kommer fra serveringsvirksomheten, skal det føres lister over dem som jobber med matserveringen. Det er ikke krav om å registrere dem som eventuelt ikke jobber med servering.

Bensinstasjoner med stor omsetning av drivstoff vil med andre ord kunne slippe å føre detaljerte personallister.

Gjelder ikke kantiner

Unntatt fra føring av personalliste er de virksomheter som kun består av innehaver, eventuelt daglig leder som også er deltager eller aksjonær i virksomheten, samt dennes ektefelle / samboer eller barn under 16 år.

I regelverket knyttet til serveringssteder listet opp følgende unntak i regelverket. Disse trenger ikke å føre personalliste etter dette regelverket:
- servering som ikke skjer i næring,
- serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager når disse må godkjennes av offentlig myndighet eller annen lov eller forskrift, og serveringen skjer i institusjonens regi,
- serveringssteder som drives av staten til bruk for ansatte og annet personell i offentlig tjeneste, og for andre som har adgang etter gjeldende bestemmelser for virksomheten,
- servering i kantine som et foretak driver etter selvkostprinsippet og som er til bruk for egne ansatte,
- servering i tog, fly og båter i rutetrafikk,
- serveringssteder på flyttbare innretninger og faste installasjoner i forbindelse med undersøkelse etter eller utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på norsk kontinentalsokkel,
- serveringssteder som drives av lag, foreninger o.l., hvor formålet med serveringen utelukkende er å skaffe inntekter til drift av laget, foreningen o.l.

Føres i egne bøker

Personallisten kan føres manuelt eller elektronisk. Føres den manuelt skal det være i en bok med for-håndsnummererte sider. Elektronisk føring skal gjøres slik at personallisten umiddelbart kan skrives ut på papir.

Personallisten kan kombineres med føring av arbeidsplan, men da må arbeidsplanen oppdateres fortløpende.

Personallisten skal oppbevares i 3 ½ år etter regnskapsårets avslutning.

Varsler kontroller

Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet vil fra januar 2014 ha fokus på å kontrollere om kravet til personallister er oppfylt.

Dersom Skatteetaten avdekker uoverensstemmelser, vil det ilegges gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 8 600 kroner for første overtredelse, og 17 200 kroner ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1 720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter