«Ny» tjenestemannslov på vei

Tjenestemannsloven kan bli forenklet og få nytt navn  allerede i sommer. Endringen gjelder alt fra ansettelser til oppsigelser, og vil påvirke alle som jobber i staten.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 27. januar 2017

Tjenestemannsloven har vært under debatt i årevis, og et lovforslag ble sendt til Stortinget allerede i 2005. De foreslåtte lovendringene ble imidlertid aldri gjennomført, på grunn av regjeringsskiftet høsten 2005.

Nå er prosessen i gang igjen, og et forslag til ny lov om statens ansatte som er tenkt å erstatte tjenestemannsloven ble sendt på høring i april 2016. Neste steg vil være et lovforslag til Stortinget.

Berører en rekke områder

Infotjenesters juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh har tidligere jobbet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hvor hun blant annet jobbet med høringen til ny lov. Hun sier den foreslåtte lovendringen vil påvirke alle som jobber i staten.

- I departementets lovforslag ligger det inne endringer som berører en rekke områder, blant annet ansettelsesprosessen, personalreglement, regelverket for midlertidig ansettelser, åremål, prøvetid, oppsigelse, fortrinnsrett, ordensstraff, og suspensjon .

Onsdag 1. februar kl. 10.00 holder Myksvoll Singh et gratis webinar om den foreslåtte lovendringen og veien videre, hvor det også blir anledning til å stille spørsmål.

Arbeidstakerorganisasjonene reagerte

I forkant av lovforslaget som ble sendt ut på høring, la Tjenestemannslovutvalget frem sin rapport om ansettelsesforhold i staten. Utvalget var enstemmig i sin innstilling, som de mente var balansert og inneholdt regler som kan stå seg over tid.

- Etter at lovforslaget hadde vært ute på høring  var det flere av høringsinstansene på arbeidstakersiden som kritiserte departementet og mente at de ikke hadde fulgt opp det balanserte forslaget fra tjenestemannslovutvalget. Det er særlig punktene «midlertidig ansettelse», «oppsigelse» og «ordensstraff» hvor det er mange ulike oppfatninger om departementets forslag, sier Myksvoll Singh.

Hun understreker at hennes inntrykk er at mange av høringsinstansene er positive til ny lov og de endringene som er foreslått.

Lovforslag kan komme før sommeren

Departementet har varslet at de vil legge frem sitt lovforslag for Stortinget i løpet av 2017. Dermed kan lovendringen komme allerede før sommeren.

-  Det kan være at regjeringen ønsker å unngå en tilsvarende situasjon som i 2005, da lovendringene ble stoppet av regjeringsskiftet på høsten. Derfor kan det være at de ønsker å få en behandling i Stortinget før sommeren. Det innebærer i tilfelle at et nytt regelverk kan tre i kraft allerede 1. juli i år, sier Myksvoll Singh.  

 

Hold deg oppdatert om endringene knyttet til tjenestemannsloven!

Jobber du med personaladministrasjon/HR i staten og forholder deg til tjenestemannsloven? 

Registrer deg her, så vil vi oppdatere deg på viktige endringer knyttet til den nye loven.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter