Ny ferie etter én dags sykdom

I sommer blir det avgjørende om man har tidlig eller sen ferie, for hvorvidt man kan kreve ny ferie etter sykdom. Regjeringen legger opp til regelendring fra 1. juli, og her er det du trenger å vite.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 11. april 2014
Lesetid: 3 Minutter

Det har lenge vært ventet endringer i ferieloven, som gjør det mulig for arbeidstaker å kreve ny ferie senere etter bare en dag sykdom i ferien. Grunnen er at ESA mener dagens ferielov bryter med EUs arbeidstidsdirektiv.

Nå har regjeringens forslag til regelendring kommet. Siden endringen kommer som følge av krav fra EU, er det all grunn til å tro at den blir vedtatt i Stortinget.

Gjeldende fra i sommer

Etter forslaget skal de nye reglene tre i kraft 1. juli 2014. I så fall vil regelverket være forskjellig for de som har tidlig og sen ferie i år, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

- Forslaget medfører at de gamle reglene vil gjelde til og med 30. juni. Det innebærer at de som blir syke i ferien frem til og med juni, må være syke minimum 6 virkedager, inkludert lørdag, for å kunne kreve utsatt ferie. Blir arbeidstaker syk etter 1. juli holder det med en dag, sier Gauslaa.

De som blir syke i ferien i overgangen mellom juni og juli, vil bli berørt av både nytt og gammelt regelverk. Skulle arbeidstaker for eksempel bli syk mandag 30. juni og sykdommen varer til og med 3. juli, så vil vedkommende kunne kreve utsatt ferie for de 3 dagene som faller i juli.

Fortsatt krav til sykmelding

De øvrige vilkårene for å kunne kreve ferien utsatt står ved lag, selv om antallet dager med sykdom nå reduseres fra 6 til 1. Det innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:

- Man må være 100 prosent arbeidsufør.
- Man må ha legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten.
- Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (normalt ca. 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas.

Må overføre ferie ved sykdom

Etter ferieloven er utgangspunktet at all ferie skal tas ut hvert ferieår. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige, kan de imidlertid avtale å overføre inntil to uker pluss de tariffestede feriedagene til neste ferieår. Denne muligheten vil fortsatt være der.

Tidligere kunne imidlertid arbeidsgiver stryke de feriedagene som ikke ble avviklet og utbetale pengene til arbeidstaker. Siden 2009 har dette bare vært mulig for ferie som ikke har blitt avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon med foreldrepenger.

Disse to unntakene fjernes i det nye lovforslaget, og ferie som ikke blir avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon må nå overføres til neste ferieår.

Kan ikke kreve ny sommerferie

Der ferien utsettes på grunn av sykdom, skal arbeidsgiver legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret.

Dersom arbeidstaker har vært syk i hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september, har ikke den ansatte krav på å få ta ut den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Gjelder ikke ved syke barn

Hans Gjermund Gauslaa minner om at det bare er egen sykdom som gir rett til utsatt ferie. Du kan ikke kreve ny ferie dersom ferien ble brukt til å pleie syke barn eller syk ektefelle.

Det er heller ingen lovregler som gir deg rett til å kreve å få avspaseringsdager på nytt dersom disse spoleres av sykdom. Det er ingen tilsvarende regler for avspasering som det er for ferie. Avspasering er ikke regulert verken i arbeidsmiljøloven eller ferieloven, det er kun basert på avtaler mellom partene og en rett til å få avspaseringsdager utsatt må derfor eventuelt følge av avtalen

Dyrt for arbeidsgivere

Den rødgrønne regjeringen slo i høringsnotatet fast at regelendringen vil føre til økte kostnader for arbeidsgiverne.

«Forslaget vil innebære at arbeidsgiver, ved sykdom i ferien, må utbetale sykepenger fra første dag i den arbeidsuføre perioden. Med dagens regler må arbeidsgiver først dekke sykepenger når arbeidstaker er syk i mer enn seks dager i ferien. Det at arbeidstakere kan kreve at ferien utsettes og avvikles på et senere tidspunkt ved sykdom som varer mindre enn seks dager, vil også kunne medføre at arbeidsgiver får økte kostnader til vikarbruk. Videre kan det medføre administrative utfordringer for arbeidsgiverne.», står det i høringsnotatet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: