Nå trenger du bare 30.000 for å starte AS

Nå har Stortinget vedtatt endringen i aksjeloven som gjør det vesentlig mindre kostbart å starte sitt eget AS.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 19. desember 2011

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i AS 30.000 kroner.
- Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100.000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30.000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo til regjeringen.no

Loven trer altså i kraft bare få dager etter at den nå har blitt godkjent av Kongen i statsråd. Følgende endringer får virkning allerede fra årsskiftet:

- Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.
- Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.
- Også finansinstitusjoner ? ikke bare revisorer ? kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.
- Formålet med lovendringen er ifølge regjeringen å forenkle og modernisere aksjeloven slik at rammevilkårene for norsk næringsliv, og da særlig for små og mellomstore bedrifter, blir forbedret.

- Formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer. Sverige har allerede tatt lignende grep og fått gode resultater, skriver regjeringen.no.

Lovendringen kommer som en følge av forslag fra advokat Gudmund Knudsens utredning «Forenkling og modernisering av aksjeloven».

- Regjeringen kommer tilbake med en egen proposisjon om de øvrige forslagene i Knudsens utredning, skriver regjeringen.no.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter