Nå forsvinner de gamle fare-symbolene

Fra 1. juni fases de gamle oransje symbolene for merking av farlige kjemikalier helt ut. Har du ikke startet opplæringen og gått gjennom rutinene, er det viktig å gjøre det nå.
mandag 15. juni 2015
Lesetid: 1 Minutt

Allerede i 2012 trådte de nye reglene for klassifisering, merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP) i kraft. Siden da har de gamle og de nye faresymbolene levd side om side.

Etter 1. juni 2015 skal alle nyproduserte kjemiske stoffer være merket i henhold til de nye EU-reglene. Det betyr at de gamle oransje faresignalene vil bli stadig sjeldnere å se.

Den nye CLP-forordningen bygger på FN sitt globale system for klassifisering og merking av kjemikalier, GHS (Globally Harmonised System)

Viktig med opplæring

Alle farlige stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes. Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle som håndterer slike produkter kjenner til merkingen og hvordan de skal behandle produktene, sier Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp.

- Parallelt med gammel merking, har ny merking og klassifisering allerede vært i bruk en stund. Dersom du som arbeidsgiver ikke har gitt opplæring i ny merking ennå, må du sette i gang nå, sier Sandtorp.

Må oppdatere stoffkartoteket

I tillegg til opplæring, er det viktig at stoffkartoteket nå gjennomgås og oppdateres.

- Stadig flere produkter vil være merket etter den nye ordningen, og det er viktig at du har sikkerhetsdatablader som stemmer med etiketten. Du må derfor regne med å motta flere nye sikkerhetsdatablader enn normalt. I tillegg må du etterspørre nye sikkerhetsdatablader for kjemikalier med ny merke-etikett, sier Sandtorp.

Siden produkter som allerede er på markedet fortsatt kan omsettes med gammel merking vil du fortsatt kunne oppleve å ha samme produkt merket på 2 forskjellige måter. I slike tilfeller bør du ha sikkerhetsdatablader både for gammel og ny merking, eller i alle fall en tekst som forklarer sammenhengen.

Ikke bare merkingen som er ny

Samtidig som merkingen nå blir ny, innebærer CLP også nye krav til klassifisering (inndeling i fareklasser).

- Etter hvert som du mottar produkter med ny dokumentasjon og merking, bør du gå gjennom de risiko- og substitusjonsvurderingene du allerede har gjort, og sjekke om det er behov for endringer i vurderinger og interne rutiner, sier Sandtorp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: