Nå blir det forbudt med hjemmekontor på søndager

Regjeringen har i dag vedtatt nye regler for arbeid på hjemmekontor. Fra i sommer blir det slutt på at ansatte kan jobbe fra hjemmekontor på natten eller på søndag.
fredag 18. mars 2022
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

Simployers juridiske HR- og ledelsrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Etter to år med utstrakt bruk av hjemmekontor i forbindelse med pandemien, har regjeringen nå vedtatt en ny hjemmekontorforskrift som skal tre i kraft 1. juli 2022.

– Mange arbeidsgivere har vært usikre på hvordan de skulle forholde seg til den eksisterende hjemmekontorforskriften under pandemien, der myndighetene i lange perioder har anbefalt eller pålagt hjemmekontor.  I den nye forskriften er det presisert at kravet om å inngå skriftlig avtale om hjemmekontor ikke gjelder i situasjoner der hjemmearbeidet skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene. I slike tilfeller vil det holde at arbeidsgiver gir skriftlig informasjon til de ansatte om de punktene som det ellers skal inngås tilleggsavtale om, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Arbeidstidsreglene tas inn

Et annet punkt mange har hatt spørsmål om, er reglene for arbeidstid. Her følger det av den nye forskriften at arbeidsmiljølovens vanlig regler om arbeidstid også skal gjelde for det arbeidet som utføres fra hjemmekontor.  

– Det betyr at det blir slutt på at ansatte som har fast avtale om hjemmekontor kan jobbe hjemmefra på natten eller på søndag, slik som dagens forskrift åpner for, sier Gauslaa i Simployer.

Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven vil fra og med 1. juli dermed også gjelde både for det arbeidet som utføres på kontoret og det som utføres hjemmefra i de tilfellene arbeidstaker vekselvis utfører arbeid hjemmefra og på arbeidsplassen.

Hovedpunkter i ny hjemmekontorforskrift

Ifølge regjeringens pressemelding om den nye hjemmekontorforskriften, omfatter endringene følgende punkter.

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen.

Gratis guide til deg som vurderer hybridkontor

Få et innblikk i hvilke problemstillinger du som arbeidsgiver, HR-medarbeider eller leder må tenke gjennom før en avgjørelse om hybridkontor skal tas.

Last ned guide

Del siden: