Mangler kunnskap om nedbemanning

I mange bransjer nedbemannes det kraftig for tiden. Kunnskapen er imidlertid mangelfull, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 30. august 2016
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Arbeidsledigheten har steget betydelig det siste året, som følge av dårlige tider og store nedbemanninger i mange bransjer. De siste SSB-tallene viser at arbeidsledigheten i juni var 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

I en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO blant 500 norske ledere, kommer det frem at kunnskapen om nedbemanning er mangelfull.

E-læring

Fra jobbsøker til kompetanseselger. Hjelp dine tidligere ansatte over i ny jobb.

Les mer og kjøp tilgang til ansatte som skal slutte

En fjerdedel mangler kompetanse

I følge undersøkelsen, svarer åtte prosent at de planlegger nedbemanning det kommende året. Samtidig er svarer en av fire ledere at de ikke har den nødvendige kompetansen til å håndtere oppsigelser.

- Hvis en leder ikke har kunnskap og forståelse for dette kan det gjøre en vanskelig situasjon enda verre for den som mister jobben, sier NITO-president Trond Markussen.

HR håndterer prosessen

I følge undersøkelsen er det HR som i størst utstrekning håndterer nedbemanningsprosessene. 54 prosent svarer at HR kommer til å håndtere en eventuell nedbemanning. 16 prosent sier at de kommer til å håndtere prosessen alene; og det er særlig toppledere i små private virksomheter som svarer dette.

Særlig bedrifter innen olje og gass, og bedrifter med mer enn 150 ansatte svarer at det er HR som styrer prosessen. Bare 10 prosent sier de vil bruke ekstern juridisk bistand i en eventuell nedbemanningsprosess.

Mest usikre på permittering

På spørsmål om hvorvidt lederne er enige i at «jeg har den nødvendige kompetansen til å håndtere oppsigelser» svarer gjennomsnittet 3,6 på en skala fra 1-6. På tilsvarende spørsmål knyttet til permittering er gjennomsnittet bare 3,3.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter