Mange kan ikke bruke IT-systemene på jobben

Det er et stort problem i arbeidslivet at IT-systemene ikke er utviklet på en måte som gjør at de kan brukes av alle.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 24. april 2017
Lesetid: 3 Minutter

Mange arbeidstakere har utfordringer som gjør at det kan være vanskelig å bruke IT-systemene på jobben. Dette rammer for eksempel funksjonshemmede arbeidstakere og arbeidssøkere.

Uloba er en ideell organisasjon som jobber for at funksjonshemmede skal kunne delta overalt i samfunnet. Tom Losnedahl, IT-sjef i Uloba, sier det er helt avgjørende for så vel Ulobas målgrupper som for arbeidstakere og arbeidssøkere i andre virksomheter at IT-systemene er utviklet for å kunne brukes av alle.

- Det er ganske vanlig for synshemmede arbeidssøkere å bli møtt med at de ikke kan få en jobb selv om de har den nødvendige kompetansen og er godt kvalifisert. Det kan skyldes at de ikke kan bruke HR-systemet eller finanssystemet. Selv om det ikke nødvendigvis er bevisst fra virksomhetens side, så er dette diskriminering, sier Losnedahl.

Mye uvitenhet om digital universell utforming

Universell utforming innebærer at løsninger kan benyttes av alle, uten spesialtilpasninger. For IT-tjenester og systemer er det etablert en standard for universell utforming, og nylig ble et regelverk knyttet til digital universell utforming lovfestet. I utgangspunktet skal alle nettsider og automater følge dette regelverket, med noen unntak. De fleste IT-tjenester er imidlertid av historiske grunner ennå ikke universelt utformet. Dette har vært en stor utfordring for Uloba tidligere, og spesielt i forbindelse med den pågående digitaliseringen.

- Et av de første systemene vi skulle anskaffe var et HRM-system. Da vi spurte leverandørene om systemet var utformet etter internasjonale regler for universell utforming, ble vi ofte møtt med et litt tåkete blikk og unnfallende kommentarer. Mange forstår ikke hva det er, og vegrer seg for å gå inn i diskusjonen, sier Losnedahl.

Universell utforming er bra for alle

Uloba er opptatt av at digital universell utforming handler om å forenkle, tydeliggjøre og generelt gjøre brukergrensesnittene bedre, noe som er bra for alle, uansett funksjonsevne.

- Det er ikke sånn at systemene skal utformes spesielt for personer med funksjonsnedsettelser. I prinsippet er det god praksis for brukeropplevelsen å ta hensyn til at det skal kunne brukes av alle. Det betyr at de som utvikler disse IT-tjenestene må tenke på at de skal kunne brukes av personer som ikke ser eller som må bruke tastatur fordi de ikke kan bruke en mus. De må også ta hensyn til personer med kognitive utfordringer, som for eksempel dyslektikere og fremmedspråklige som ofte har problemer med å lese tettskreven eller overkomplisert tekst.

Har samarbeidet med Infotjenester

Nå har Uloba og Infotjenester i fellesskap arbeidet for å sikre at Infotjenesters HRM-system er universelt utformet på nivå AA etter WCAG 2.0-standarden.

- Det er en stor seier for oss at ikke bare våre medlemmer, men alle de flere hundre tusen arbeidstakerne som bruker HRM-systemet til Infotjenester nå har tilgang til et universelt utformet system, sier Losnedahl. Dette gir ikke bare Ulobas målgrupper et godt og universelt utformet system, men gir også bedre muligheter for funksjonshemmede å arbeide i andre virksomheter som bruker Infotjenesters system.

Han oppfordrer alle virksomheter som skal investere i IT-løsninger til å utfordre leverandørene på universell utforming.

- Vi opplever at kunnskapen er i ferd med å bli bedre fordi det offentlige har satt det på dagsorden gjennom det regelverk som DIFI har etablert og som nå er lovfestet. Man kan ikke lenger utvikle nettbaserte løsninger som ikke støtter disse standardene.

- Vi mener at leverandører som fokuserer på universell utforming vil ha et stort forretningsmessig fortrinn i fremtiden. Universell utforming av brukergrensesnitt er nødvendig for noen, men bra for alle, avslutter Losnedahl.

Økt satsing på brukeropplevelse

Infotjenesters kategorisjef Aud Brouwer sier samarbeidet med Uloba har vært viktig for utviklingen av deres HRM-løsninger.  

 - Vi i Infotjenester er svært opptatt av at teknologi skal løse menneskelige behov, og at våre HRM-løsninger skal gi en god brukeropplevelse for alle. Samarbeidet med Uloba om universell utforming har gjort oss enda mer bevisst på brukervennlighet, og at arbeidstakere uansett behov skal kunne bruke våre løsninger i alle situasjoner. Teknologi skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for folk, og det gjelder naturligvis også for systemer man bruker i arbeidslivet, sier Brouwer.


Uloba – Independent Living Norge SA er en ideell organisasjon etablert som et samvirke. Vår politiske visjon er en verden der funksjonshemmede har frihet til livsutfoldelse, og deltar på alle samfunnets arenaer. Visjonen er grunnlaget for Ulobas BPA, som vi har utviklet til et verktøy for funksjonshemmede med assistansebehov som velger å ta ansvar og styring over sitt eget liv. Ulobas BPA gir optimal frihet og samfunnsdeltakelse. Uloba – Independent Living Norge SA har over 1400 medlemmer og forvalter arbeidsgiveransvaret for nærmere 6000 assistenter. Vi er landsdekkende med hovedkontor i Drammen.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter