Mange beregner feil skatt på julegaver

Mange arbeidsgivere bestiller i disse dager julegaver til ansatte, med god rabatt. Da er det viktig å vite at det er markedsprisen, og ikke det du betaler, som avgjør den skattemessige behandlingen for de ansatte.
Espen ØrenRådgiver lønn og økonomi
tirsdag 24. oktober 2023
Lesetid: 2 Minutter

De siste årene har regelverket for beskatning av gaver i arbeidsforhold blitt endret og modernisert. Grensen for skattefrie gaver uten anledning i arbeidsforhold har på få år økt fra 1000 til 5000 kroner, og det er heller ikke lenger noe krav om at det gis som en generell ordning i virksomheten. Forutsetningen for å gi skattefrie gaver på denne måten er at de ikke gis som rene pengebeløp, men man kan gjerne gi gaver i form av redusert fordelsbeskatning av firmabil, fri mobil eller bredbånd, forsikringer og lignende.

Må legge markedspris til grunn

Naturalytelser skal verdsettes til omsetningsverdi.

For å finne omsetningsverdien må det foretas en konkret vurdering av hva en vare eller tjeneste ville vært solgt for til en enkeltstående privatkunde i det åpne markedet. Det er altså den prisen som er allment tilgjengelig for alminnelige forbrukere, uten tilknytning til spesielle bransjer eller arbeidsgivere på kjøps- og betalingstidspunktet. Grunnlaget for beregning av fordelen skal altså være det samme, uavhengig av i hvilket omsetningsledd i verdikjeden den ansatte arbeider.

Arbeidsgiver har rett, men ikke noen plikt, til å ta hensyn til rabatter og tilbudspriser som er allment tilgjengelige på kjøpstidspunktet. Dette innebærer at slike rabatter kan redusere omsetningsverdien som legges til grunn ved verdsettelsen av gaven.

For varer og tjenester som ikke har en kjent utsalgspris eller hvor det er svært ressurskrevende å finne frem til markedsprisen, kan arbeidsgiver legge til grunn en skjønnsmessig vurdering av verdien.

Verdien skal beregnes på det tidspunktet gaven gis. Kjøper dere inn gaver 20. november og de ansatte mottar disse 1. desember, er det omsetningsverdien 1. desember som skal legges til grunn.

Arbeidsgiver kan altså ikke legge til grunn det de faktisk betaler for gavene.

Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver

Skal legges sammen – viktig med god oversikt

Det er verdt å nevne at alle gaver de ansatte får gjennom året skal regnes inn i denne 5000-kronersgrensen, både det som mottas fra egen arbeidsgiver og fra kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Her vil alt fra sommergaver, julegaver, påskeegg og småpremier fra interne konkurranser telle med.

Det kan fort være slik at det er mange smågaver å hensynta for mange ansatte. Det er derfor viktig å ha oversikt over hva de ansatte har fått til enhver tid, og hvor mye av den skattefrie 5000-kronerspotten som er igjen. Vi har laget et skjema som hjelper deg med dette, der du legger inn alle gaver som gis og får en oversikt per ansatt med angivelse av det som evt. overskrider den skattefrie grensen.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: