Må ikke åpne pensjonsordning på grunn av nye regler

De nye pensjonsreglene som gir ansatte rett til pensjon fra første dag og første krone, krever ikke at virksomheter som ikke fyller minstekravet åpner en pensjonsordning.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 23. februar 2022
Lesetid: 1 Minutt
Simployers rådgiver på pensjonsområdet, Atle Torp, sier det er en del misforståelser om det nye pensjonsregelverket som gjelder fra 2022.

Fra nyttår ble det innført et nytt regelverk som gir rundt 160.000 nye arbeidstakere rett til medlemskap i en pensjonsordning.

– Er man 13 år eller eldre og mottar mer enn 1000 kroner i lønn, skal man meldes inn i pensjonsordningen senest 1. juli i år, sier Simployers rådgiver på pensjonsområdet, Atle Torp.

Reglene gjelder fra 1. januar 2022, men har en overgangsordning frem til 30. juni.

Utbredt misforståelse

Simployers rådgivere har snakket med flere kunder de seneste ukene, og det ser ut til at mange misforstår hvilke selskaper som skal åpne pensjonsordning. Her er imidlertid reglene som før.

– Det er ingen endring i regelverket for minstekrav før man kan åpne en pensjonsordning. Selskaper som ikke har en pensjonsordning, er ikke pliktig til å åpne ordning på bakgrunn av det nye regelverket. Dette må altså på plass før man har en ordning å melde noen inn i. Dersom dette er på plass og man fyller minstekravene skal alle ansatte over 13 år med rapporteringspliktig inntekt meldes inn, sier Atle Torp i Simployer.

Som eksempel nevner Torp et selskap som bare har én ansatt i 50 prosent stilling.

– Med bare én ansatt i 50 prosent stilling vil man ikke fylle minstekravet, og kan da ikke åpne en ordning, selv om vedkommende har inntekt langt over minstegrensen på 1000 kr, understreker Simployers jurist.

SE OGSÅ AKTUELT KURS: Nye regler for tjenestepensjon i privat sektor - 29. mars 2022

Fakta:

Minstekravet for å åpne en pensjonsordning:

  1. minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,
  2. minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk

Visste du at Simployer tilbyr en Faghjelp-modul for Pensjoner og AFP, hvor du som arbeidsgiver kan stille spørsmål til våre rådgivere? Her finner du en oversikt over alle våre Faghjelp-moduler.

Fyll ut skjemaet nederst på siden, så hjelper vi deg med å sette opp en Faghjelp-pakke tilpasset dine behov! 

Del siden: