Må friste medarbeiderne tilbake på kontoret

Ja, du som leder kan vanligvis pålegge ansatte å komme tilbake på kontoret. Men kanskje det er smartere å bruke gulrot fremfor pisk, ved å gjøre kontoret til en attraktiv møteplass?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 27. oktober 2021
Lesetid: 2 Minutter

Vi er i en situasjon hvor arbeidslivet endres radikalt for mange arbeidstakere som hovedsakelig jobber på kontor. Flere går over i en hybrid form, i den forstand at noen sitter på kontoret, mens andre sitter hjemme.

– For noen kommer overgangen til en hybrid hverdag som en naturlig respons ved at færre folk er på kontoret samtidig. Andre går ikke over i en hybrid modell, men ser seg nødt til å tenke annerledes og skape et miljø og en arena som oppleves attraktiv for arbeidstakere og et konkurransefortrinn i markedet, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver Fam Manson.

Må gjøre seg attraktive

Uansett vil det for mange kontorvirksomheter sannsynlig bli frigjort en del plass i tiden som kommer. Hva kan og bør virksomheter gjøre med denne plassen? Hvordan kan en gjøre om kontorlandskapet til å bli en attraktiv møteplass hvor medarbeidere ønsker å komme, hvor de ønsker å møte folk? Hva kan en skape, legge til rette for som hjemmekontoret og konkurrerende virksomheter ikke kan tilby?

– Kontorplassen bør være noe annet enn en pult og tilgang til printer. En må skape et miljø og arenaer som medarbeidere ønsker å være en del av. Noe ikke hjemmekontoret kan tilby. Rett og slett en møteplass, arena for samhandling hvor det sosiale, kollegiale og kreative er i fokus, sier Fam Manson i Simployer.

Fra arbeidsplass til møteplass

Dette kan innebære alt fra en kaffebar, til sittegrupper, kreative «soner» hvor diskusjoner og samarbeid står i fokus, til bordtennisbord, treningsrom og andre kreative varianter.

– En skal heller ikke undervurdere effekten det har på folk med tilgang på gratis mat og drikke. Noen virksomheter skaper et engasjement ved å innføre sosiale aktiviteter på faste dager, dette være seg quiz eller konkurranser, mens andre virksomheter overrasker med en hyggelig oppmerksomhet til de som møter opp på kontoret.

Frigjør plass

Et resultat av at færre vil sitte samtidig på kontoret, er at det klassiske kontorlandskapet kan utformes på nytt.

– Dette kan gjøre at medarbeidere kanskje velger å ta turen til kontoret i stedet for å sitte hjemme. Kontortiden vil for noen bli satt av til de oppgave som krever samhandling, diskusjoner og kreativ idemyldring, og sonene vil tilrettelegg for nettopp dette. På den måten vil tiden på hjemmekontor brukes på oppgaver som ikke krever samhandling med andre på samme måten og som krever mer ro og stillhet rundt seg, sier Manson.

Legg til rette for konsentrert arbeid

Samtidig er det mange arbeidstakere som savner muligheten til å jobbe konsentrert også når de er på arbeidsplassen.

– Med mer frigjort plass i lokalene, kan det også være fornuftig å legge til rette for konsentrert arbeid på arbeidsplassen. Enkelte kontorjobber gjøres best når man kan jobbe uforstyrret, og mange ansatte forteller at det har fungert mye bedre på hjemmekontoret. For virksomheter som har slike arbeidstakere er det viktig å benytte muligheten som nå har oppstått til å legge til rette for konsentrert arbeid, kombinert med de sosiale møteplassene på jobben.

SE OGSÅ: Nytt støtteverktøy for hjemmekontor og hybride løsninger

Mange virksomheter har innført eller vurderer å innføre mer fleksible løsninger for sine ansatte. Da dukker det raskt opp mange problemstillinger som arbeidsgivere må ta stilling til.

Vi har laget et helt nytt støtteverktøy hvor vi hjelper deg med å håndtere problemstillingene knyttet til hjemmekontor og hybride løsninger.

Les mer og prøv gratis!

Del siden: LinkedIn twitter