Må forskuttere kompensasjon til utestengte grensearbeidere

Regjeringen krever at arbeidsgivere skal forskuttere kompensasjonen til utenlandske ansatte som ikke har kommet inn i Norge på grunn av stengte grenser.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 10. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm sier arbeidsgivere nå må forskuttere kompensasjon til utenlandske ansatte som ikke kommer inn i Norge.

Tirsdag ble det klart at regjeringen foreslår en støtteordning for EØS-borgere som er stengt ute av Norge, og dermed ikke får gjort jobben sin.

– Situasjonen er svært vanskelig for mange utlendinger som jobber i Norge og bor i andre land. Siden grensen stengte 29. januar, har de ikke hatt mulighet til å komme på jobb og mange har ikke fått lønn. Nå foreslår vi en ny kompensasjonsordning basert på sykelønnsordningen, da dette gjør det mulig å få på plass en ordning forholdsvis raskt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Regjeringen varsler at de om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak, som etter alt å dømme blir vedtatt.

LØNN OG PERSONALDAGEN 2021: 

Norges største fagdag for lønn og HR er tilbake! I år kan du delta både fysisk og digitalt og få siste nytt om aktuelle fagtemaer - akkurat slik du ønsker det!

Se programmet og meld deg på her

70 prosent opp til 6G

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte.

– Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien, heter det i regjeringens pressemelding.

Må forskutteres av arbeidsgiver

Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

– Det innebærer en ekstra byrde for arbeidsgivere, som dermed må legge ut disse utgiftene og kreve refusjon. Et spørsmål som da også dukker opp, er om denne kompensasjonen skal fritas fra arbeidsgiveravgift, noe vi antar vil bli avklart gjennom proposisjonen som er varslet. En god løsning kunne være å håndtere det på samme måte som ved forskuttering av sykepenger, hvor arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift og reduserer ved neste termin, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Feriepenger

Et annet spørsmål som må avklares nærmere, er om denne ytelsen vil gi grunnlag for feriepenger for den ansatte.

– Feriepenger på dagpenger har vært et hett politisk tema i det siste, og det er foreløpig et åpent spørsmål om ansatte som mottar denne ytelsen vil opptjene feriepenger av beløpet, sier Brostrøm.

Regjeringen må også avklare om denne ytelsen skal likestilles med arbeid på samme måte som dagpenger, i henhold til folketrygdlovens paragraf 8-2, for å avgjøre om disse som har mottatt denne kompensasjonen vil ha rett til sykepenger i perioden de er utestengt fra Norge, og i perioden de kommer tilbake til Norge før de har opptjent rett til sykepenger.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter