Hvorfor bør du ikke gi mer enn 2,2 % lønnstillegg i år?

Mange bedrifter som ikke har tariffavtale har likevel årlige lønnsreguleringer eller lønnsforhandlinger med sine ansatte. Hva bør arbeidsgiver i slike tilfeller gi sine ansatte i lønnstillegg i år, dersom de ønsker å følge det som ble resultatet av tariffoppgjøret?
fredag 10. mai 2013
Lesetid: 2 Minutter

LO og NHO ble i år enige om et lønnsoppgjør med en ramme på 3,4 prosent. Som en del av dette ble det enighet om et lønnstillegg til alle på kr 0,75, og ytterligere kr 1,40 til arbeidstakere innen visse bransjer.

Hvis en virksomhet skal gi et lønnstillegg i samsvar med dette oppgjøret, bør da timelønnen økes med kr 0,75/2,15 øre, eller bør det legges opp til en økning på 3,4 prosent?

- Svaret er egentlig at ingen av disse to alternativene gir noe godt bilde på hva LO og NHO ble enige om. Det sier fagsjef i Infotjenester Hans Gjermund Gauslaa

Rammen er et anslag

Gauslaa sier rammen på 3,4 prosent er et anslag på hva lønnsveksten i 2013 kommer til å bli. 1,2 prosent av denne rammen er et såkalt «overheng», som kommer på bakgrunn av lønnsoppgjøret i fjor. Det kan illustreres med følgende eksempel:

Arbeidstaker fikk fra og med 1. august 2012 et tillegg på kr 1.000 pr måned. Dette utgjør kr 5.000 i hele 2012 (august – desember). Det tillegget som ble gitt i 2012 utbetales imidlertid også i 2013 og hvis vi legger til grunn at det utbetales lønn i 11 måneder, vil dette gi arbeidstaker kr 11.000 i 2013. Selv om det ikke blir gitt en krone i lønnstillegg i 2013, vil altså arbeidstaker få en lønnsvekst i år på kr 6.000 (11.000 minus 5.000).

Lønnsglidning

For å komme til en ramme på 3,4 prosent har NHO også lagt til grunn at det vil være en lønnsglidning på 1,8 prosent. Lønnsglidning er den lønnsveksten som skyldes andre tillegg enn de som gis gjennom det sentrale lønnsoppgjøret. Slik lønnsvekst kan komme på grunnlag av lokale forhandlinger, ansiennitetsopprykk, nyansettelser mv.

Den rammen på tariffoppgjøret som LO og NHO er enige om i år består altså av følgende elementer:
- Overheng (fra 2012) på 1,2 prosent
- Lønnsglidning i 2013 på 1,8 prosent
- Direkte kronetillegg i 2013 på 0,4 prosent

Lønnsomheten avgjørende

Gauslaa understreker at det er mange forhold som bør vurderes når det skal foretas lønnsreguleringer.

- De viktigste momentene vil naturlig nok være knyttet til den enkelte virksomheten, for eksempel lønnsomhet, framtidsutsiktene, utvikling mv.

Dersom bedriften vil legge opp til lønnstillegg i samsvar med det LO og NHO er blitt enige om, bør altså tillegget i gjennomsnitt være i størrelsesorden 2,2 prosent.

- For ordens skyld kan det være grunn til å minne om at selv om gjennomsnittet er 2,2 prosent, så vil det ikke være slik at alle får 2,2 prosent. Noen får mindre, andre får mer.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: