Legene involveres lite i sykefraværsarbeidet

Bare én av fire arbeidsgivere kaller fastlegen inn til dialogmøte når en ansatt har vært syk i 7 uker. Legene er forbauset over hvor sjelden de blir kontaktet.
torsdag 30. mai 2013
Lesetid: 2 Minutter

Reglene for oppfølging av sykmeldte er omfattende. I henhold til arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver kalle inn til det første dialogmøtet senest 7 uker etter at arbeidstaker er borte fra jobb på grunn av sykdom, ulykke, slitasje eller lignende, med mindre det er åpenbart unødvendig.

Til dette første dialogmøtet skal sykmeldende lege eller behandler innkalles. Unntaket er hvis arbeidstaker selv ikke ønsker det, eller om arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap finner ut at dette ikke er hensiktsmessig.

1 av 4 kaller inn legen

Til tross for at hovedregelen er at sykmeldende lege skal være til stede på det første dialogmøtet, blir legen bare invitert til 25 prosent av dialogmøtene i regi av arbeidsgiver. Det viser tall Infotjenester har hentet inn fra NAV. I dialogmøte 2 og 3, som NAV avholder, inviteres legene enda sjeldnere, bare i 13 og 11 prosent av tilfellene.

Leder for Allmennlegeforeningen, Trond Egil Hansen, synes det er overraskende.

- En forutsetning for at dialogmøte skal fungere etter intensjonen er at både arbeidsgiver og arbeidstaker fokuserer på muligheter og ressurser, ikke bare på begrensninger. For mange dialogmøter har det ingen betydning at legen deltar, for noen dialogmøter er det viktig. Vi er forbauset over hvor ofte legen ikke inviteres til dialogmøte.

Legene vil delta i vurderingen

Du sier dere er forbauset over hvor ofte legene ikke blir invitert til dialogmøter, samtidig som det er varierende hvor viktig det er at legene er til stede. Har dere inntrykk av at arbeidsgiver og NAV er flinke til å avgjøre om det er hensiktsmessig at sykmeldende lege deltar?

- Jeg er usikker på om det sorteres godt nok mellom hvilke møter legen bør delta på og hvilke møter legen ikke behøver delta på. Jeg tror det spørsmålet oftere burde drøftes med legen. Det vil føre til at legene får flere nyttige dialogmøter, færre unyttige dialogmøter, og sannsynligvis færre dialogmøter totalt.

Har en vanlig allmennlege tid til å møte på slike dialogmøter med pasient og arbeidsgiver?

- Det er viktig å finne en hensiktsmessig møteform for de møtene hvor legen bør delta. Vanligvis vil det være en god løsning at legen deltar på møtet per telefon. Møteform og tidspunkt må avtales slik at det er mulig for legen å delta, sier Hansen.

Mange møter ikke

Blant de legene som kalles inn til dialogmøte, er det mange som ikke møter opp. Av de 25 prosent som er innkalt av arbeidsgiver til dialogmøte 1, deltar 18 prosent på møtet. Trond Egil Hansen i Allmennlegeforeningen understreker at disse tallene inkluderer uhensiktsmessige innkallinger og gyldige forfall.

Til sammen er det ilagt 15 gebyr til leger som ikke møter til dialogmøte, opplyser NAV til Infotjenester.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: