- Kutt i sykelønn vil neppe redusere sykefraværet mye

De arbeidstakerne som har det høyeste sykefraværet har tariffavtaler som sikrer full lønn under sykdom. Derfor vil en reduksjon av sykelønnen neppe gi lavere sykefravær, mener Infotjenesters juridiske rådgivere.
onsdag 12. september 2018
Lesetid: 2 Minutter

I forbindelse med at IA-avtalen går ut ved nyttår er det for tiden stor debatt om sykelønnsordningen. I politisk kvarter på tirsdag tok Høyres Heidi Nordby Lunde til orde for å diskutere kutt i sykelønnen for å redusere sykefraværet.

- Vi har vært i Sverige og snakket med Sosialdemokratene. Der har det svenske høyrepartiet Moderatarna innførte en karensdag og kuttet sykelønnen til 80 prosent dekning fra dag 2. Et kutt sosialdemokratene ikke har reversert, fordi de ser at det virker. Da mener jeg det bør være åpent for å debattere dette også i Norge, sa Nordby Lunde i debatten.

Hun understreket at Høyre vil holde sitt valgløfte om ikke å kutte i sykelønnsordningen i denne stortingsperioden.

Vanskelig å kutte

Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad har i en årrekke jobbet med å bistå arbeidsgivere med å redusere sykefraværet. Hun tror en endring som gjør at arbeidstakerne må betale for deler av sykefraværet vil ha liten effekt.

- Mange er i dag sikret full lønn ved sykefravær gjennom tariffavtaler. Dette gjelder både offentlig sektor og mange private. I tillegg kommer individuelle avtaler. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunal sektor har størst sykefravær. En eventuell lovendring som begrenser sykepengene, vil dermed ikke berøre de arbeidstakerne som har høyest sykefravær. Kommunene og staten vil få en betydelig merkostnad ettersom de vil få en ytterligere reduksjon i refusjonen fra NAV, sier Stokstad.

Må gjennom forhandlinger

En reduksjon i sykepengene for de gruppene som har det høyeste fraværet vil dermed avhenge av forhandlingene av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene, og ikke om endringer i sykepengeordningen i seg selv.

- Ved å innføre sanksjoner i sykepengerettighetene – både lavere dekningsgrad og eventuell karensdag – vil dette berøre de som enten får sykepenger forskuttert av arbeidsgiver, altså der arbeidsgiver betaler etter samme regler som NAV, eller de som får sykepenger direkte fra NAV, sier Stokstad.

Alternativt måtte politikerne innføre et forbud mot å avtale bedre ordninger for arbeidstakerne enn de som er gitt gjennom sykepengeordningen, noe som ville være spesielt.

Bruk dagens regelverk

Berit Stokstad og hennes kolleger mener det ligger stort potensiale for å redusere sykefraværet i å bruke regelverket slik det er i dag.

- Vår erfaring gjennom mange år med veiledning av norske virksomheter, er at de som faktisk tar i bruk de mulighetene som finnes i dagens regelverk klarer å redusere sykefraværet. Det handler blant annet om lære opp lederne til å tørre å snakke med syke ansatte, tilrettelegge for arbeid i sykmeldingsperioden, stille krav til de ansatte og også tørre å stille spørsmål ved sykmeldingene de mottar, sier Stokstad.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: