Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig

Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Men utløser den skatt?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 18. mars 2013

I de fleste tilfeller vil kjøregodtgjørelse for bruk av privat bil i jobbsammenheng være skattefri, men det stilles noen krav til hvordan dette ytes. Fagbladet Arbeidsgiver har tatt for seg dette spørsmål i sin nyeste utgave. Her gjengir vi innholdet.

Dette er kravene for å få dekket utgifter ved bruk av egen bil:
• Arbeidstaker er på tjenestereise eller annen reise i oppdrag for arbeidsgiver.
• Kilometergodtgjørelse følger satser fastsatt av Skattedirektoratet og bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.
• Reiser skal gjennomføres på den hurtigste og rimeligste måte, så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget.
• Dersom egen bil benyttes, skal det innhentes forhåndssamtykke til dette (forhåndssamtykke kan gis for en eller flere reiser).

Kilometergodtgjørelse kan utbetales skattefritt på grunnlag av …
• bestemmelser i statens særavtaler for reiser innland.
• skattemessig definert yrkesreise.
• legitimering med korrekt utfylt reiseregning.
• tillegg hvis det tas med passasjer/kollega eller trengs tilhenger for å frakte utstyr/materiell
• innen forskuddssatser per kilometer fastsatt av Skattedirektoratet.

Dette sier statens særavtaler om bruk av egen bil:
Flere ting gir høyere satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil:
• For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det tillegg til kilometergodtgjørelsen.
• Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det et tillegg.
• Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det et tillegg på kr 1,00 per kilometer per arbeidstaker

Utenlandsreiser
Ved bruk av egen bil på reiser i utlandet, kan det gis kilometergodtgjørelse tilsvarende den høyeste ordinære satsen som gjelder ved kjøring i Norge uansett kjørelengde, det vil si kr 4,05 per kilometer etter dagens satser (mars 2013). Det kan også gis passasjertillegg tilsvarende satsen som gjelder for kjøring i Norge.

Kilometergodtgjørelse
2013-satsene per kilometer for kjøring med egen bil, fastsatt av Skattedirektoratet, er:
4,05 kroner for 0 til 10.000 kilometer i kalenderåret
3,40 kroner over 10.000 kilometer i kalenderåret
4,20 kroner for Elbil uansett kjørelengde
1,00 kroner tillegg per passasjer
0,85 kroner i tilhengertillegg
1,00 kroner i tillegg for skogs- og anleggsvei
0,10 kroner i tillegg ved arbeidssted i Tromsø

Yrkesreiser
Yrkesreiser er reiser mellom bolig og ikke-fast arbeidssted, og andre reiser som må foretas i oppdrag for arbeidsgiver. Eksempler på ikke-faste arbeidssteder kan være:
• Kunders og forretningsforbindelsers forretningssteder
• Særskilte steder for kurs, konferanser og møter
• Midlertidige arbeidssteder av kort varighet

Arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted) er skattepliktig, yrkesreiser er skattefritt.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter