Kan trekke ansatte i lønn for å administrere tips

Arbeidsgiver har mulighet til å trekke ansatte i lønn for merkostnadene ved at ansatte mottar tips, slår Oslo Tingrett fast. Spørsmålet er om dette da også vil gjelde gaver og rabatter fra tredjepart.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 14. juni 2021
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Fra 2019 har arbeidsgivere hatt ansvar for å trekke skatt, betale arbeidsgiveravgift og innrapportere naturalytelser ansatte har fått fra tredjeparter, og tilsvarende for tips ansatte får fra kunder.

– Det betyr at når ansatte får bonuspoeng på fly og hoteller, gaver fra forretningsforbindelser og når servitører og drosjesjåfører mottar tips, får arbeidsgiver både ekstra arbeid og direkte utgifter til arbeidsgiveravgift, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Trenger du hjelp med håndtering av naturalytelser? 

Med Faghjelp for lønnsmedarbeidere har du Simployers rådgivere i ryggen

Kan veltes over på den ansatte

Spørsmålet Oslo Tingrett har tatt stilling til, er om to hoteller i Oslo hadde rett til å trekke disse utgiftene i de ansattes lønn.

– Tingretten har kommet frem til at arbeidsgiver kan trekke de ansatte i lønn for merkostnadene Stortinget har pålagt dem når det gjelder tips. Arbeidsgiver trekker i denne konkrete saken 15 prosent av tipsbeløpet i kostnader til administrasjon og arbeidsgiveravgift, sier Elvestad.

Han understreker at dommen ikke er rettskraftig.

Gjelder dette også ved gaver og rabatter?

Et spørsmål Simployers økonomirådgivere stiller seg, er om arbeidsgiver da også kan trekke ansatte i lønn for kostnadene til administrasjon av andre naturalytelser fra tredjeparter, som gaver og rabatter.

– Vi ser ikke den helt store prinsipielle forskjellen på tips fra restaurantens kunder og naturalytelser gitt fra bedriftens kunder, forretningsforbindelser og lignende. Dersom denne dommen blir stående, vil det kunne få konsekvenser for mer enn bare tips, tror Øivind Elvestad i Simployer.

Hva skal beskattes?

Det neste spørsmålet som blir aktuelt dersom denne dommen blir rettskraftig, er hvilket beløp arbeidstaker skal beskattes for, nettobeløpet eller bruttobeløpet.

– Som eksempel kan vi ta en arbeidstaker som får 1000 kroner i tips fra en kunde. Arbeidsgiver trekker 15 % av beløpet til dekning av administrasjon og arbeidsgiveravgift. Arbeidstaker sitter da igjen med kr 850 kroner. Hvilket beløp skal arbeidsgiver innrapportere som skattepliktig tips for arbeidstaker, kr 1 000 eller kr 850? Etter vår oppfatning må da kr 850 bli det skattepliktige beløpet for arbeidstaker, sier Elvestad.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: