- For vanskelig å si opp ansatte

Et stort flertall av norske ledere mener det er for vanskelig å si opp ansatte som ikke fungerer i jobben. Hva skal egentlig til for å gi en ansatt sparken?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule søndag 16. februar 2014
Lesetid: 3 Minutter

Norge har et godt stillingsvern, på godt og vondt. Infotjenester har i samarbeid med Norstat spurt norske ledere om de mener det er for vanskelig å si opp ansatte som ikke fungerer i jobben, og svaret er et rungende ja. 76 prosent mener det i noen eller stor grad er for vanskelig, mens bare 8 prosent svarer «ikke i det hele tatt».

Saklig grunn

Nøkkelen til å kunne si opp en ansatt som ikke fungerer i jobben er det arbeidsmiljøloven omtaler som «saklig grunn». Det sier Infotjenesters jurist og arbeidsrettsekspert Camilla Schie-Veslum.

- Mangelfulle arbeidsprestasjoner kan være en saklig grunn. Men det må gjøres en konkret vurdering av hver enkelt sak for å avgjøre om vedkommende kan sies opp hvis han ikke løser jobben sin tilfredsstillende, sier Schie-Veslum.

Ikke for mange feil

Hun sier arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren ikke gjør for mange feil, og at arbeidsoppgavene blir utført i et visst tempo.

- Det må gjøres en vurdering blant annet ut fra hva som sto i utlysningsteksten, hva slags stilling vedkommende har og hvordan andre arbeidstakere i lignende stillinger presterer. Det viktigste momentet er likevel arbeidsavtalen, og hvilke arbeidsoppgaver som er avtalt og hvordan den ansatte utfører disse oppgavene, sier Schie-Veslum.

- Er det nok at arbeidstakeren ikke er så flink som arbeidsgiver trodde?

- Nei, det er viktig å være klar over at det ikke vil være saklig grunn til oppsigelse i seg selv at man på forhånd trodde arbeidstakeren var flinkere. Heller ikke at arbeidsgiver mener andre kunne utført arbeidet bedre er nok til at vilkåret om saklig grunn er oppfylt.

Må akseptere variasjon i prestasjonene

Infotjenesters arbeidsrettsjurist sier arbeidsgiver må akseptere at arbeidstakernes prestasjoner varierer. Dersom prestasjonene ligger innenfor det som må anses som normalt, vil ikke arbeidsgiver ha oppsigelsesadgang.

- Det er ikke mulig å gi noe klart svar på hva som anses som normalt, men det er på det rene at arbeidsgiver må akseptere at prestasjonen til arbeidstakere kan variere ganske mye. Arbeidsgiver trenger imidlertid ikke finne seg i at arbeidstaker slurver, er likegyldig til arbeidet, ikke overholder tidsfrister osv.

Bruk advarsler

Advarsler er ikke omhandlet i arbeidsmiljøloven, og det er ikke noe lovmessig krav til at verken advarsler skal gis eller at det skal foreligge et visst antall advarsler før arbeidsgiver går til oppsigelse. Camilla Schie-Veslum anbefaler likevel arbeidsgiver å bruke advarsler. Både fordi det dokumenterer en oppfølging av arbeidstaker på en ryddig måte, og det bidrar til å underrette arbeidstakeren om alvorligheten av forholdet.

En oppsigelse skal nemlig aldri komme overraskende på en arbeidstaker.

Du har bevisbyrden

Jurist Therese Gram er ansvarlig for Infotjenesters lederhåndbøker. Hun minner om at det er arbeidsgiver som må kunne bevise at arbeidstaker ikke fungerer i jobben. Hennes råd er derfor å være svært nøye med dokumentasjonen.

- Det er helt avgjørende at lederen dokumenterer det hun foretar seg overfor arbeidstakeren. Hvordan den enkelte følges opp kan være forskjellig, men du må alltid dokumentere hvordan oppfølgingen er gjort. Det er mye vanskeligere å reversere en dårlig oppfølging for å få på plass den dokumentasjonen som er nødvendig enn å videreføre en god oppfølging, sier Gram.

Husk opplæringen

Therese Gram råder arbeidsgivere til å legge grunnarbeidet allerede med nyansatte, slik at man senere har den dokumentasjonen som er nødvendig dersom det skulle bli behov for det. Hun mener følgende sjekkliste kan være nyttig:

- Sørg for en god introduksjon av nyansatte
- Bruk oppstartssamtalen til å gjøre det klart hva du forventer og hva arbeidet skal bestå i
- Gi god opplæring, du må kunne dokumentere at en god opplæring er gitt
- Hold jevnlige evalueringssamtaler og dokumenter disse
- Gi tilbakemeldinger, korrigeringer og advarsler skriftlig
- Sørg for gode møtereferater.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: