Kan du spørre om ansatte er vaksinert?

Mange arbeidsgivere lurer på om de kan kartlegge hvilke ansatte som er vaksinert. Svaret er at det skal mye til før det er greit.
onsdag 1. september 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Vaksineringen går inn i en sluttfase i Norge, og mange arbeidsgivere er opptatt av om de ansatte er vaksinert eller ikke. Det kan være nyttig informasjon for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, og for å hindre at man utsetter andre ansatte eller kunder for smitterisiko.

Likevel skal det svært mye til for at arbeidsgivere kan kartlegge om ansatte er vaksinert eller ikke, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

– Å kartlegge helseopplysninger om ansatte, som vaksineinformasjon, er et inngripende kontrolltiltak som krever at det er særskilte behov. Da må arbeidsgiver vurdere behovet for å hente inn denne informasjonen opp mot ulempen for den ansatte. Dersom det er mulig å oppnå det samme gjennom mindre inngripende tiltak, kan man ikke hente inn vaksinestatus fra de ansatte, sier Simployers jurist.

Datatilsynet skriver på sine nettsider at arbeidsgiver kan spørre om vaksinasjonsstatus når det er nødvendig for å hindre at utsatte grupper blir smittet, og slik unngå alvorlige helsemessige konsekvenser. Utsatte grupper kan for eksempel være beboere på sykehjem og pasienter på intensivavdelinger.

Må vurdere hver enkelt ansatt

Dersom arbeidsgiver kommer frem til at det er grunnlag for å hente inn opplysninger om ansattes vaksinestatus, er det viktig å huske at arbeidsstyrken ikke kan behandles under ett.

– Her må hver enkelt ansatt eller grupper av ansatte behandles individuelt. Selv om man skulle ha grunnlag for å hente inn informasjon om hvorvidt en ansatt eller en gruppe ansatte er vaksinert, betyr ikke dette at man kan hente inn denne informasjonen om alle arbeidstakerne, sier Gauslaa i Simployer.  

Han minner samtidig om at det er viktig å lagre slik helseinformasjon forsvarlig, for å sikre at den ikke kommer på avveie.

Må drøfte med tillitsvalgte

Dersom arbeidsgiver kommer fram til at det er saklig behov for å spørre om vaksinasjonsstatus, skal arbeidsgiver drøfte tiltaket med tillitsvalgte. Drøftingen skal skje så tidlig som mulig, heter det på Datatilsynets nettsider.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte

  • behov
  • utforming
  • gjennomføring
  • vesentlige endringer

Deretter skal de ansatte bli informert om formålet med å hente inn denne informasjonen, praktiske konsekvenser og hvor lenge det kan være aktuelt å kartlegge de ansattes vaksinestatus.

Kan ikke kreve vaksinering

Noen arbeidsgivere spør også Simployers rådgivere om de kan kreve at ansatte vaksinerer seg, eventuelt nekte å utbetale sykepenger til ansatte som blir smittet uten å være vaksinert.

– Svaret på begge disse spørsmålene er nei. Vaksineringen er frivillig, og arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å vaksinere seg. Dersom ansatte ikke får gjort jobben sin uten å være vaksinert, for eksempel fordi de er i kontakt med svært syke pasienter, må arbeidsgiver vurdere konkret hvordan de skal løse dette – alternativer kan være strenge smitteverntiltak, endring av arbeidsoppgaver eller i ytterste konsekvens oppsigelse, men de kan aldri pålegge vaksine, sier Gauslaa.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: