Kan arve skattefri lønn ved dødsfall

Ved dødsfall kan etterlatte kunne arve den avdødes opptjente lønn og bonuser skattefritt. Det er i så fall avgjørende at avdøde ikke hadde adgang til å ta ut pengene før dødsfallet.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 19. april 2013

Har man en jobb som inkluderer bonus eller aksjeutbytte kan det dreie seg om betydelige beløp i spart skatt for arvinger. Det er ingen beløpsgrenser knyttet til dette, og selv ved utbetaling av større bonuser vil dette normalt være skattefritt.

Mange spør

- Lønn som avdøde ikke hadde faktisk og rettslig krav på å heve før dødsfallet blir i praksis ikke beskattet som følge av ligningspraksis og av departementets uttalelser. Dette regnes som skattefri arv. Det samme gjelder andre goder eller rettigheter som avdøde ikke hadde mulighet til å få utbetalt mens vedkommende levde, bekrefter rådgiver Espen Øren hos Infotjenester. Han har fått en rekke spørsmål om emnet, for eksempel når det gjelde feriepenger.

Skattefrie feriepenger

- Hovedregelen er at feriepenger skal utbetales skattefritt hvis dødsfallet inntraff før utbetalingen av feriepenger. Dette gjelder også ubenyttede feriedager med lønn, så sant avdøde hadde krav på slik ferie før dødsfallet. Her spiller det ingen rolle når på året dødsfallet skjer. Det avgjørende er om vedkommende hadde krav på betalte feriedager som han eller hun ennå ikke hadde rukket å bruke av, sier Øren.

Rettslig adgang

Lønn som er opptjent før, men utbetales etter dødsfallet, kan imidlertid også være skattepliktige. Det avgjørende er om avdøde hadde faktisk og rettslig adgang til å heve pengene før dødsfallet. Kunne pengene vært hevet, men av en eller annen grunn fortsatt sto på arbeidsgivers konto, er de skattepliktige.

Vær oppmerksom på at etterlønn og beskatning av denne er en helt annen skål. Dette kan dreie seg om rene gaver eller støtte i en overgangsperiode. Det foreligger ingen lovbestemt plikt til å utbetale etterlønn, men plikten kan være hjemlet i tariffavtaler eller i individuelle arbeidsavtaler. Enkelte arbeidsgivere utbetaler også etterlønn av eget tiltak uten at de har plikt til å gjøre det. Ved utbetaling av etterlønn er denne skattefri opp til 1,5G.

Hvis avdøde har krav på lønn for hele dødsmåneden, anses lønnen som opptjent og ikke som etterlønn og er dermed skattefri.

Sjekkliste

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter