Kan arbeidsgiver kontrollere hva arbeidstaker gjør på pcen?

Arbeidsgivere har mange muligheter til å følge med på hva arbeidstakerne bruker arbeidstiden til. Men er det lov?
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 7. desember 2022
Lesetid: 2 Minutter
- At arbeidsgiver har mulighet til å samle inn store mengder opplysninger om digitale aktiviteter, er ikke det samme som at det er lov å gjøre det, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

I den digitale arbeidshverdagen har arbeidsgivere i dag teknisk mulighet til å samle inn store mengder opplysninger om arbeidstakernes aktiviteter. Dette er blant hovedfunnene i Datatilsynets rapport «Sjefen ser deg? Overvåking og kontroll av arbeidstakeres digitale aktiviteter» som ble publisert tidligere i år.  

I rapporten har Datatilsynet sett nærmere på ulike problemstillinger knyttet til bruk av digitale arbeidsverktøy og digital overvåkning.  Rapporten slår fast at arbeidsgiver med dagens teknologi blant annet kan få innsyn i epost, GPS-sporing på mobil, kontrollere nettaktivitet, undersøke aktivitetslogg, bruke webkamera og logge tastetrykk.

- At arbeidsgiver har mulighet til å samle inn store mengder opplysninger om digitale aktiviteter, er ikke det samme som at det er lov å gjøre det, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Kontrolltiltak krever saklig grunn

Elektronisk overvåkning av ansatte vil være et kontrolltiltak som kun er tillatt dersom reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 9 er oppfylt.

- For at arbeidsgiver skal kunne iverksette et kontrolltiltak må de ha saklig grunn i virksomhetens forhold og det må ikke være uforholdsmessig belastende for arbeidstakeren. I tillegg må de drøfte behovet, utformingen og gjennomføringen av kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. Det er altså strenge vilkår som  må være oppfylt før man kan iverksette et kontrolltiltak overfor arbeidstakerne, sier Myksvoll Singh.

Må informere de ansatte

Arbeidstakerne skal også informeres før et kontrolltiltak iverksettes.

- Arbeidsgiver kan derfor ikke drive med skjult overvåking og kontroll av de ansatte. Arbeidsgiver plikter å gi informasjon både om formålet, den praktiske gjennomføringen og den antatte varigheten av kontrolltiltaket før det iverksettes, sier Myksvoll Singh.

Personvernet må ivaretas

Personopplysningsloven gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidstakere i forbindelse med kontrolltiltak.

- Forutsatt at man har hjemmel til å innføre et kontrolltiltak, må man påse at personopplysninger som samles inn behandles i tråd med personvernreglene. Arbeidsgiver må ha et behandlingsgrunnlag for å kunne innhente og lagre personopplysninger om de ansatte. Og jo mer inngripende behandlingen er, jo vanskeligere kan det være å finne et behandlingsgrunnlag, sier Myksvoll Singh

Råd til arbeidsgivere

I rapporten til Datatilsynet er det utformet noen råd til arbeidsgivere som vurdere å innføre overvåkings- og kontrolltiltak på arbeidsplassen. Vi gjengir disse rådene her:

  1. Vurder lovligheten før tiltakene innføres
  2. Unngå samtykke som rettslig grunnlag
  3. Skjult overvåking av ansatte er ulovlig
  4. Ikke stol på at programvare er utformet for å imøtekomme kravene i norsk lovgivning 
  5. Husk plikten til å bruke løsninger med innebygd personvern og personvern som standardinnstilling
  6. Ta kontakt med personvernombud og tillitsvalgt
  7. Kontakt Datatilsynet eller Arbeidstilsynet for råd

 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: