Kan ansatte pålegges jobbreiser under korona?

Flere arbeidsgivere har behov for å sende ansatte på jobbreiser til tross for koronarisiko. Hva skal til for at den ansatte kan nekte?
torsdag 17. september 2020
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

På svært mange arbeidsplasser er jobbreiser byttet ut med digitale møter. Mange har erfart at møter på tvers av land fungerer helt fint digitalt.

Noen reiser er imidlertid forretningskritiske eller svært viktige for bedriften, og kan ikke erstattes på en god måte av digitale møter.

Et eksempel er Eirik Løvoll, som ifølge E24 måtte reise til Kina for å oppgradere styringssystemene på et offshorefartøy. En jobb som måtte gjøres fysisk fra verftet i Kina.

Løvoll reiste frivillig til et område som er definert som rødt; men hva om han nektet å reise til Kina i situasjonen vi nå er i?

Kan pålegge reiser til gule land

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier det er flere elementer som må vurderes hvis man skal sende arbeidstakere på jobbreise nå.

– Utgangspunktet et at arbeidsgiver har styringsrett. Så lenge reising er en del av stillingen, er det arbeidsgiver som bestemmer om reisen skal gjennomføres eller ikke. Det betyr at en arbeidstaker med en stilling som innebærer reising ikke kan nekte å reise til land som det ikke er frarådet å reise til; altså landene som nå er merket som gule av helsemyndighetene.

Samtidig understreker Myksvoll Singh at arbeidsgivere så langt det er mulig bør ta individuelle hensyn og forsøke å finne andre løsninger dersom arbeidstakeren ikke ønsker å reise, for eksempel fordi vedkommende er i en risikogruppe.

Vanskeligere med røde land

Når det gjelder reiser til land som er frarådet gjennom UD sine offisielle reiseråd, som i praksis betyr alle land utenfor EU og nå også de aller fleste landene innenfor EU, blir det mer komplisert.

Eirik Løvoll sin arbeidsgiver, Kongsberg Maritime, sier til E24 at de vurderer alle utenlandsreiser som høyrisikoreiser, som skal godkjennes av et eget utvalg. Bare forretningskritiske reiser godkjennes.

Simployers jurist sier det er mer komplisert for arbeidsgiver å vurdere reiser til røde land.

– Arbeidsgiver er nødt til å se på de offisielle reiserådene, som akkurat nå fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig til alle land; med unntak av noen få land i Europa. I de aller fleste tilfeller vil en arbeidstaker kunne nekte å reise til et rødt land, men det er nødvendig å vurdere hva slags stilling den ansatte har. Her er det nødvendig å vurdere hvor høy risikoen er og se dette sammen med hvor viktig det er for arbeidsgiver at arbeidstakeren reiser. Det må også tas individuelle hensyn i den vurderingen, sier Ragni Myksvoll Singh i Simployer.

Fraråder unødvendige tjenestereiser

Når det gjelder ulike organisasjoner, gis det litt ulike råd – men fellestrekket er at arbeidsgivere oppfordres til å unngå å pålegge ansatte å reise til røde land.

Hovedorganisasjonen Virke anbefaler alle å følge myndighetenes reiseråd slik at man unngår reiser til områder som er frarådet å besøke.

– For øvrig må arbeidsgiver gjennom sin styringsrett kunne pålegge den enkelte å reise om det er nødvendig. Vi opplever at virksomheter nå beslutter at det for tiden er riktig å innstille og utsette tjenestereiser, og at møtevirksomhet inntil videre søkes gjennomført med Teams, Skype og andre alternativer, heter det på Virke sine nettsider.

Finans Norge skriver i sine råd at arbeidsgiver bør vurdere nødvendigheten av tjenestereiser.

– Arbeidsgiver kan ikke pålegge tjenestereiser som strider med myndighetenes reiseråd. Arbeidsgiver vil derimot i utgangspunktet kunne pålegge tjenestereiser til andre steder. Dersom den ansatte selv ikke ønsker å reise, oppfordrer vi likevel til å forsøke å finne alternative løsninger, heter det på Finans Norge sine nettsider.

Du kan alltid spørre Simployers økonomirådgivere

Hvis du jobber med lønn og har spørsmål rundt håndtering av ansattes reiser og reiseregninger, så husk at Simployers økonomirådgivere hver dag sitter klar til å svare på dine spørsmål. 

Du kan lese mer om tjenesten her

Del siden: