Julebordet kan få konsekvenser for jobben

Det som skjer på julebordet blir ikke nødvendigvis på julebordet. Arbeidsgiver er i sin fulle rett til å ta tak i uønskede situasjoner fra julebordet i etterkant.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 1. desember 2021
Lesetid: 2 Minutter

Vi er på full fart inn i årets julebordsesong. Det serveres gjerne mye alkohol, og risikoen for uønskede hendelser kan øke tilsvarende.

Men er julebordet egentlig jobb eller fritid?

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier julebordet ikke kan sees på som et privat arrangement, og at hendelser fra julebordet helt klart kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Dom fra lagmannsretten

Gauslaa viser blant annet til en dom fra Agder Lagmannsrett, hvor en leder ble sagt opp etter å ha opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige ansatte og bestilt drikkevarer på bedriftens regning uten fullmakt.

- I denne dommen heter det at et julebord er et jobbrelatert sosialt arrangement hvor arbeidsgiveren har rett til å stille krav til de ansattes adferd. Retten understreker at arbeidsmiljølovens vern mot seksuell trakassering gjelder på sosiale arrangementer, og antas ikke minst å kunne ha praktisk betydning der.

Arbeidsgiver legger lista

Som arbeidsgiver må du imidlertid legge lista litt høyere enn i arbeidshverdagen for hvilke uttalelser du aksepterer.

- Hvis du som arbeidsgiver gjennomfører et arrangement hvor det legges opp til mye alkohol, så legger du samtidig noen føringer på hvordan ting kan utvikle seg. Da må du kanskje tåle å heve lista noen hakk for hva som er akseptert å si til sjefen i forhold til det som ville være akseptert på en vanlig arbeidsdag. Du trenger imidlertid ikke å akseptere utskjellinger og trusler på julebordet, sier Gauslaa.

Ulike reaksjoner

Simployers arbeidsrettsjurist sier det alltid må gjøres en vurdering av hvor alvorlig hendelsen har vært.

- Arbeidsgiver kan reagere på ulike måter på uønsket adferd på et julebord. Det kan dreie seg om alt fra en irettesettelse til avslutning av arbeidsforhold gjennom oppsigelse eller avskjed. Noen ganger vil det også kunne være aktuelt å gi en formell advarsel der det fremgår at gjentakelser kan føre til oppsigelse. En eventuell oppsigelse eller avskjed krever saklig grunn og poenget her er at overtramp på julebordet kan gi arbeidsgiver saklig grunn til  å avslutte arbeidsforholdet, sier Hans Gjermund Gauslaa.

Strengere krav til ledere

I dommen fra Agder lagmannsrett er det også lagt vekt på at det er en leder som har begått overtrampet.

- Arbeidsgiver kan forvente mer av ledere enn av øvrige arbeidstakere på slike arrangementer. Hvis en leder benytter sin posisjon til å gjøre noe uønsket, så er det et grovere brudd enn dersom en medarbeider uten lederansvar hadde gjort det samme, avslutter Simployers jurist. 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: