Disse permitteringsreglene gjelder ved årsskiftet

Mange er usikre på hvilke permitteringsregler som gjelder i 2021. Her har Simployers jurist Hans Gjermund Gauslaa oppsummert hva som gjelder ved årsskiftet.
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule fredag 1. januar 2021
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gaulsaa har oppsummert hvilke permitteringsregler som gjelder pr. 1. januar 2021

Varselfrist

Varselfristen ved permittering er ikke lovbestemt, men på bakgrunn av tariffavtaler og rettspraksis er hovedregelen at det gjelder en varselfrist på 14 dager. Dette gjelder også ved permittering pga koronasituasjonen. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av visse uforutsette hendelser. Om varselfristen på 2 dager kan benyttes må vurderes konkret og i starten av koronakrisen kunne mange virksomheter benytte 2 dagers varsel. Nå vil imidlertid den store hovedregel være at det er varselfristen på 14 dager som gjelder.  

Skal din virksomhet permittere ansatte? Våre erfarne juridiske rådgivere hjelper hver dag virksomheter med spørsmål rundt permittering. Denne tjenesten kaller vi fagsupport, og er en del av vår faghjelpspakke. Du finner mer informasjon om faghjelp her

Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er nå 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd. Dette gjelder for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020 og det gjelder uansett hva som er årsaken til permitteringen. 

Hvilke ytelser får en permittert arbeidstaker fra NAV

Etter at arbeidsgiver er ferdig med sin lønnspliktperiode vil den permitterte arbeidstakeren kunne få dagpenger fra NAV, forutsatt at reduksjonen i arbeidstid er på minst 50 prosent.

Før dagpenger eventuelt utbetales vil det imidlertid være tre ventedager der arbeidstaker ikke får noen utbetaling.

Hvor lenge kan arbeidstaker være permittert uten lønn?

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven er at arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 26 uker i løpet av en løpende (rullerende) periode på 18 måneder.

Perioden på 26 uker er imidlertid midlertidig utvidet til 49 uker. Arbeidstaker kan derfor nå være permittert uten lønn i inntil 49 uker innenfor en rullerende periode på 18 måneder. Etter 30 ukers permittering uten lønn vil arbeidsgiver måtte betale en ny lønnspliktperiode på 5 dager for å kunne permittere uten lønn i ytterligere 19 uker. Reglene om denne lønnspliktperioden trer i kraft 1.mars 2021. Arbeidstakere som 1. mars har vært permittert i 30 uker eller mer, vil da ved fortsatt permittering få rett på lønn fra arbeidsgiver i fem dager fra 1. mars.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter