Disse permitteringsreglene gjelder nå

Mange er usikre på hvilke permitteringsregler som gjelder inn mot påsken. Her har Simployers jurist Hans Gjermund Gauslaa oppsummert hva som gjelder nå.
Hans Gjermund Gauslaa, Juridisk rådgiver HR og ledelse
schedule onsdag 17. mars 2021
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gaulsaa har oppsummert hvilke permitteringsregler som gjelder pr. 1. januar 2021

Varselfrist

Varselfristen ved permittering er ikke lovbestemt, men på bakgrunn av tariffavtaler og rettspraksis er hovedregelen at det gjelder en varselfrist på 14 dager. Dette gjelder også ved permittering pga koronasituasjonen. Det er imidlertid i tariffavtaler og fra NAV åpnet for varsel på 2 dager der det permitteres på grunnlag av visse uforutsette hendelser. Om varselfristen på 2 dager kan benyttes må vurderes konkret.

Når det gjelder butikker og andre  virksomheter som direkte rammes av nedstengingene i Viken denne uken, vil de etter vår vurdering kunne benytte seg av unntaket med to dagers varslingsfrist. De har hatt liten tid til å områ seg i den situasjonen som nå har oppstått. Når det gjelder virksomheter som indirekte blir rammet av at mange bedrifter nå må stenge ned, for eksempel bedrifter som leverer varer til butikker som er stengt, er det mer usikkerhet. Selve koronasituasjonen har vært kjent lenge, så virksomheter som ikke selv direkte blir rammet av pålegget om å innstille driften vil ikke i samme grad kunne argumentere for at dette er helt uforutsett. Vi ser likevel ikke bort fra at en del av disse virksomhetene, som rammes på sammenliknbar måte som de som pålegges å stenge, vil kunne benytte den korte varselfristen. 

E-læring

Fra jobbsøker til kompetanseselger. Hjelp dine tidligere ansatte over i ny jobb.

Les mer og kjøp tilgang til ansatte som skal slutte

Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen

Når varselfristen er over og permitteringen iverksettes, må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode. Arbeidsgivers lønnsplikt i starten av en permittering er nå 10 dager, jf. permitteringslønnsloven § 3 første ledd.

Dersom noen av disse lønnspliktdagene faller på helligdager, f.eks. nå i påsken, så kan disse helligdagene regnes med som lønnspliktdager. Forutsetningen for dette er at arbeidsgiver betaler lønn til arbeidstaker på disse dagene.

Hvilke ytelser får en permittert arbeidstaker fra NAV

Etter at arbeidsgiver er ferdig med sin lønnspliktperiode vil den permitterte arbeidstakeren kunne få dagpenger fra NAV, forutsatt at reduksjonen i arbeidstid er på minst 40 prosent.

Hvor lenge kan arbeidstaker være permittert uten lønn?

Utgangspunktet etter permitteringslønnsloven er at arbeidstaker kan være permittert uten lønn fra arbeidsgiver i inntil 26 uker i løpet av en løpende (rullerende) periode på 18 måneder.

Med virkning fra 1. november 2020 ble imidlertid arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstaker uten å betale lønn utvidet til 49 uker innenfor en rullerende (løpende) 18 måneders periode.

Den 19. februar 2021 ble det gjort en ytterligere utvidelse av permitteringsmuligheten: Endringen betyr at arbeidstaker som den 1. februar 2021 hadde 35 eller færre uker igjen av sin dagpengeperiode, kan være permittert uten lønn frem til og med 30. september 2021.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter