Hva skjer når du blir syk i ferien?

Den etterlengtede ferien ble ødelagt av flere dager under dyna. Da kan du ha krav på nye feriedager.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 27. juli 2012
Lesetid: 4 Minutter

NB: Dette er en gammel artikkel. Ferieloven ble endret i 2014; og du finner en artikkel om regelverket som gjelder fra 2014 her

 

Ble du syk i ferien? Det er langt fra uvanlig. Arbeidstakere som blir syke i ferien, har ofte rett på nye feriedager samme år. Dette reguleres i paragraf 9 i ferieloven.
For at en ansatt skal ha rett på å få nye feriedager på grunn av sykdom i ferien, må imidlertid flere vilkår være oppfylt.

6 dagers-kravet

Arbeidstaker må ha vært 100 prosent arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien. Lørdag regnes som en virkedag, men ikke søndag. Sykdom på fridager før eller etter ferien vil ikke telle med i beregningen.

Eksempel på sykdom som ikke oppfyller 6 dagers-kravet:
Jacob drar hjem fra jobb siste arbeidsdag før ferien fredag 22. juni og reiser rett til hytta på Trysil samme kveld. Allerede i løpet av natten blir han syk, blir lagt inn på Sykehuset Innladet og er sengeliggende og 100 prosent arbeidsufør helt frem til og med fredag 29. juni. Jacob har vært arbeidsufør i seks virkedager (søndag er ikke virkedag), men har ikke rett til erstattet ferie fordi feriedagene hans først startet å løpe mandag 25. juni, og dermed har han bare vært arbeidsufør i fem virkedager. Dersom han hadde vært syk også lørdag 30. juni, ville han oppfylt kravet og hatt rett på å få erstattet en uke ferie.

Tariffavtaler i kommunal og statlig sektor og enkelte tariff- og lokalavtaler i privat sektor har krav til færre dager sykdom før du har rett på erstattet ferie. Du bør derfor sjekke hvilke avtaler som gjelder på din arbeidsplass.

Mangler arbeidsplassen et sted hvor ansattes rettigheter, plikter og velferdsgoder er beskrevet? Se en demonstrasjon av Infotjenesters elektroniske personalhåndbok.

Krav om dokumentasjon

Ferieloven krever at sykdommen må dokumenteres med legeerklæring for at en ansatt skal ha rett til å få erstattet feriedager. Da leger i utgangspunktet ikke kan tilbakedatere sykmeldinger, bør derfor ansatte kontakte lege på første sykedag for å sikre at de oppfyller kravene til erstattet ferie.

Tidsfrist på krav om erstattet ferie
Så fort som mulig og i hvert fall innen cirka to uker etter at arbeidet gjenopptas, må arbeidstaker kreve utsettelse av ferien. Dersom den ansatte har hatt en god grunn til å vente med kravet – vedkommende kan for eksempel ha vært forhindret fra å ta det opp – så vil det kunne aksepteres at det går lenger enn 14 dager.

En ansatt har krav på erstattet ferie – hva nå?
Hvis en ansatt oppfyller vilkårene for å få hele eller deler av ferien sin erstattet, er det viktig å vite at det kun er de feriedagene vedkommende har vært syk og er dokumentert med legeerklæring, som vil bli erstattet. Resten av feriedagene anses som avviklet.

Den utsatte ferien legges til den gjenstående delen av ferieåret. Dersom en arbeidstaker har blitt syk i hovedferieperioden (1. juni – 30. september), har ikke vedkommende rett til å få ta den utsatte ferien innenfor den samme hovedferieperioden, men arbeidsgiver kan selvfølgelig gå med på dette dersom det er gjennomførbart.

Dersom den utsatte ferien ikke blir avviklet i løpet av ferieåret på grunn av sykdom, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil to uker ferie til neste år. Fra før av åpner ferieloven for at det maksimalt kan overføres to uker av den lovbestemte ferien (4 uker + 1 dag). Dermed kan en arbeidstaker som har vært syk og fått erstatter hele eller deler av ferien sin, til sammen overføre fire uker ferie til neste ferieår. To uker etter krav fra arbeidstaker og to uker etter avtale med arbeidsgiver.

Det er ikke slik at arbeidstaker har plikt til å overføre ferie ved sykdom. I tilfeller der 100 prosent arbeidsuførhet har vart så lenge at det ikke er mulig å avvikle ferie før ferieårets slutt, har arbeidstaker rett til å få ferien utbetalt istedenfor å overføre den.

Hva med syke barn i ferien?

Sykdom hos barn eller andre familiemedlemmer omfattes ikke av paragraf 9 i ferieloven. Det betyr at du ikke vil få erstattet ferien dersom barn eller familiemedlemmer blir syke i seks virkedager eller mer i ferieperioden.

Hva skjer hvis man blir syk i et land utenfor EØS?

For å ha rett til sykepenger må man oppholde seg i Norge eller i et EØS-land. Dersom en arbeidstaker skulle være så uheldig å bli syk på reise utenfor EØS, har vedkommende rett til å få erstattet de feriedagene hun er syk i landet utenfor EØS, men får kun feriefritid og ingen penger ettersom det ikke betales sykepenger.

Det er verdt å merke seg at leger i Norge ikke har anledning til å tilbakeføre en slik legeerklæring til datoen du ble syk i utlandet, selv om du har vært i kontakt med legen på telefon da du ble syk.

Eksempel på arbeidstaker som ikke får sykepenger for hele perioden i ferien:
Tone reiser til Thailand sammen med familien i sommerferien. 12. juli blir hun alvorlig matforgiftet og lagt inn på sykehus. Etter en uke på sykehus, er hun frisk nok til å reise sammen med familien hjem til Norge. 19. juli kommer hun hjem og oppsøker sin lege i Norge, som erklærer henne 100 prosent arbeidsufør i fire dager til. Tone vil ha rett til å få erstattet ferien fra den dagen hun ble innlagt på sykehuset, men får ingen sykepenger før hun er tilbake på norsk jord.

Det er verdt å påpeke at dette dreier seg om den lovbestemte retten til sykepenger og erstattet ferie. En arbeidsgiver står fritt til å velge å erstatte en ansatts ødelagte feriedager med eller uten lønn selv om det ikke oppfyller lovens krav.

Har du flere spørsmål rundt sykdom i ferien, utbetaling av ferie eller arbeidstakers rettigheter? Her kan du gratis prøve vårt oppslagsverk i 14 dager - inkludert ubegrenset tilgang til å snakke direkte med eller skrive e-post til våre fageksperter

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: