Husk reglene for sommervikarer!

Mange bedrifter bryter reglene for arbeidstid og overtid for sommervikarer, ifølge LOs sommerpatrulje. Her får du en oppfriskning av regelverket.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 26. juni 2014

Det er viktig å huske på at det i utgangspunktet er de samme reglene som gjelder for fast ansatte og sommervikarer. Det være seg arbeidstid, betaling og fritid. Imidlertid er det regler for hvor gammel man må være for hva en sommervikar kan utføre av arbeid. Er en sommervikar over 18 år, gjelder de samme regler og avtaler som arbeidsgiver og ordinære arbeidstakere allerede har inngått. For barn og ungdom under 18 år gjelder det imidlertid spesielle regler.

Arbeidsmiljøloven kapittel 11 inneholder blant annet regler om aldersgrenser og arbeidstid for arbeid utført av barn og ungdom. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 12), avgrenser nærmere hva slags arbeid barn og ungdom kan utføre.

Arbeidsmiljøloven § 11-1 inneholder et forbud mot barnearbeid, idet den sier at barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven.

Unntatt er likevel:
- kulturelt eller lignende arbeid,
- lett arbeid og barnet har fylt 13 år,
- arbeid som ledd i barnets skolegang, eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndigheten og barnet er fylt 14 år

Arbeidstid

Når det gjelder regler om arbeidstid, er denne regulert i arbeidsmiljøloven §11-2. Generelt skal arbeidstiden for personer under 18 år legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.
For barn som er under 15 år eller er skolepliktige skal arbeidstiden ikke overstige:
- 2 timer i døgnet på dager med undervisning og 12 timer i uken med undervisning,
- 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker,
- 8 timer i døgnet og 40 timer i uken for samlet arbeids- og skoletid der arbeidet er ledd i ordning med vekslende teoretisk og praktisk utdanning

For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Dessuten: Ved ansettelse hos flere arbeidsgivere skal arbeidstiden beregnes samlet. Arbeidsgiver plikter å skaffe seg kjennskap til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Forhåndssamtykke

Forskriften sier at før barn som er under 15 år eller er skolepliktige settes til arbeid, skal arbeidsgiver sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte.

Kulturelt og lignende arbeid

I følge forskriften kan barn under 15 år eller er skolepliktige utføre kulturelt, kunstnerisk, sportslig eller reklamemessig arbeid. Før barn settes til slikt arbeid skal arbeidsgiver innhente forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Samtykke fra foreldre eller andre foresatte skal vedlegges søknaden til Arbeidstilsynet.

I tillegg skal arbeidsgiver foreta risikovurdering når personer under 18 år skal nyttes i arbeid. Også barn som har fyllt 13 år, kan utføre lett arbeid. Både forholdet som omhandler risikovurdering og lett arbeid for barn som har fyllt 13 år, står beskrevet i forskriften.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter