Husk å varsle forlenget permittering

1. november er det varslet at det vil bli utvidet rett til permittering i inntil 52 uker. Selv om reglene formelt ikke er på plass, må bedrifter som har behov for å forlenge permitteringsperioden varsle nå.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 7. desember 2020

Etter at store deler av landet ble stengt ned i midten av mars, har regjeringen i flere omganger utvidet bedriftenes mulighet til å permittere ansatte.

Utgangspunktet før koronapandemien var at arbeidsgivere kunne permittere ansatte uten lønn i 26 uker i løpet av en løpende periode på 18 måneder.

Først ble muligheten til å permittere ansatte utvidet i to runder til å gjelde ut juni og senere ut  oktober for bedrifter som allerede hadde brukt mange uker med permittering. Så har regjeringen varslet at muligheten til å permittere ansatte vil bli økt til 52 uker med virkning fra 1. november.

– Denne siste utvidelsen er ikke formelt på plass enda, men det er all grunn til å forvente at hjemmelen vil være klar før 1. november. Dermed vil arbeidsgivere som fortsatt har behov for å permittere ansatte ha mulighet til å utvide permitteringen til inntil et år fra den ble iverksatt, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Husk å varsle ansatte

Hun minner imidlertid om at varslingsfristen for å utvide permitteringen er 14 dager.

– Det betyr at en eventuell forlengelse av permitteringsperioden for ansatte som er permittert frem til 31. oktober vil være 17. oktober. Hvis arbeidsgiver ikke varsler ansatte om at permitteringsperioden blir forlenget i tide til at varslingsperioden kan bli avviklet før månedsskiftet, så blir det eventuelt en ny runde med drøfting, varsel og arbeidsgiverperiode, sier Schie-Veslum.

Hun understreker at arbeidsgivere som har permittert ansatte «inntil videre», og dermed ikke har angitt en sluttdato for permitteringsperioden, ikke trenger å varsle en forlengelse nå.

Må fortsatt være behov

Camilla Schie-Veslum minner samtidig om at det fortsatt må være behov for permittering for at permitteringsperioden skal kunne forlenges i tråd med regelverket som er ventet å komme.

– Kravene til å kunne permittere ansatte uten lønn står naturligvis ved lag. Det innebærer at det fortsatt må være saklig grunn til å permittere på grunn av mangel på arbeid, og at denne mangelen på arbeid fortsatt er ansett som midlertidig. Dersom det er på det rene, eller er overveiende sannsynlig, at mangelen på arbeid vil bli permanent, må man eventuelt ty til oppsigelse av ansatte, sier Simployers jurist.

Vil komme ny arbeidsgiverperiode 2

Det er til slutt verdt å merke seg at regjeringen har varslet at det vil komme en ny arbeidsgiverperiode 2 for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer ved nyttår.

– I regelverket som er ventet å komme med det første har regjeringen varslet at arbeidsgiver må betale lønn i 5 nye dager for permitteringer som har vart i 30 uker eller mer 1. januar 2021. Begrunnelsen for dette er at man vil sikre at arbeidsgivere som permitterer ansatte over lang tid har et reelt behov for å permittere, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter