Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering

Høyesterett slo nylig fast at arbeidsgivere ikke har anledning til å redusere lønnen til permitterte ansatte til 6G.
tirsdag 12. februar 2019
Lesetid: 1 Minutt

I begynnelsen av februar kunngjorde Høyesterett en dom som får betydning for virksomheter som permitterer ansatte.

Selskapet Transocean offshore permitterte 340 ansatte i forbindelse med fallet i oljeprisen, og valgte å begrense lønnen i arbeidsgiverperioden til 6G. Bakgrunnen for dette er at lønn under permittering etter loven skal beregnes på samme måte som sykepenger. I folketrygdloven er det imidlertid satt et tak, slik at sykepenger ikke beregnes på den delen av inntekten som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Ikke overraskende

Høyesterett slår imidlertid fast at begrensningen på 6G ikke gjelder ved beregning av permitteringslønn.

- Folketrygdloven § 3-4 første ledd bokstav a regulerte utelukkende innholdet av grunnlaget for beregning av sykepenger, men oppstilte ingen maksimumsbegrensning. Den fulgte av fjerde ledd som permitteringslønnsloven § 4 ikke viste til, heter i dommen fra Høyesterett.

Det er en vurdering Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa ikke er overrasket over.

- Formålet med lønnspliktreglene er å sikre arbeidstakeren den lønnen vedkommende ville hatt hvis han eller hun ikke var permittert. Dette kommer frem i forarbeidene til permitteringslønnsloven. Dersom arbeidsgiver her hadde vunnet frem med å redusere lønnen til 6G i arbeidsgiverperioden, så ville det ikke sikret denne rettigheten. Vi i arbeidsrettsteamet til Infotjenester er derfor ikke overrasket over denne avgjørelsen fra Høyesterett, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Rederiforbundet er skuffet

Transoceans prosessfullmektig, Pål Tangen fra Rederiforbundet, sier til rett24 han er skuffet over utfallet.

- Vi må bare ta til etterretning at deres tolkning av permitteringslønnsloven og adgangen til å begrense lønnsgrunnlaget til 6 G er motsatt av det jeg anførte. Resultatet vil få betydning for bedrifter innen boring og offshore service sin mulighet til å bruke permittering ved midlertidige driftsinnskrenkninger. Når de nå må betale full lønn både i lønnspliktperioden, som fra 1. januar 2019 er på hele 15 dager, og i den avtalte varslingsperioden på 14 dager forut for disse, blir den økonomiske belastningen stor når inntjeningen stopper, sier Tangen til nettstedet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: