HMS og SHA, hva er forskjellen?

HMS er et innarbeidet og kjent begrep i arbeidslivet. I bygg- og anleggsbransjen brukes også begrepet SHA, som inneholder mye av det samme. Hva er egentlig forskjellen?
Knut Arild Vold, Journalist
schedule torsdag 23. mai 2013
HMS
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Helse, miljø og sikkerhet, forkortet HMS, er noe alle arbeidsplasser må forholde seg til. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre helseskade på arbeidstakerne. Dette begrepet er forankret i internkontrollforskriften.

SHA i bygg- og anleggsbransjen

I bygg- og anleggsbransjen brukes også et annet begrep, SHA. SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse. Begrepet SHA brukes bare på denne typen arbeidsplasser.

Slik mestrer du stress og leder deg selv!

I samarbeid med lederutvikler Anne Grethe Solberg har vi i Simployer utviklet dette e-læringskurset i stressmestring og selvledelse. Her får du konkrete tips og verktøy til hvordan du kan lære deg å håndtere stress og lede deg selv på hjemmekontoret. 

Les mer og sikre deg tilgang

Mye forvirring

At man i bygg- og anleggsbransjen både må forholde seg til HMS og SHA har skapt en del forvirring, sier Anne Sandtorp, som er HMS-rådgiver i Simployer.

– En del av henvendelsene vi mottar kommer fra bedrifter som har nedlagt stor innsats i SHA-planer og oppfølging av SHA-arbeidet i prosjekter. Likevel kan de oppleve å få pålegg fra myndigheter eller henvendelser fra oppdragsgivere fordi de ikke kan vise til et systematisk HMS-arbeid. Mange av dem har undertegnet en HMS-erklæring, og trodd at alt er ok. Når så oppdragsgiveren ber om dokumentasjon for denne erklæringen, så opplever bedriften at det ikke holdt med SHA-plan eller innspill til denne. Det kreves altså noe utover det arbeidet som er direkte relatert til bygg- og anleggsprosjektene. Her kommer internkontrollforskriften inn, sier Sandtorp.

Det finnes hjelp

Mange bedriftsledere som tar kontakt med Simployer er ukomfortable og oppgir at de ofte har dårlig samvittighet for om HMS-arbeidet er gjort riktig. Anne Sandtorp råder dem til å skaffe seg et system som gir oversikt og som fungerer som et effektivt oppslagsverk og verktøy i det daglige arbeidet.

– Vi hos Simployer tilbyr flere hjelpemiddel i HMS-arbeidet, hvert til sitt bruk. Hos oss kan du få web-baserte HMS- og personalhåndbøker tilpasset ditt behov. Disse kan du kombinere med fagsupport og systemer som blant annet bistår deg i arbeidet med avvik- og forbedringsarbeid, sykefraværsoppfølging eller andre personaloppgaver. Vi tilbyr i tillegg elektroniske oppslagsverk og en mengde åpne eller interne kurs. Vi gjør ikke jobben for deg, vi gjør den enklere for deg, sier Sandtorp.

Har dere kontroll på smittevern? 

I Faghjelp for HMS finner du et skjema for kartlegging og risikovurdering, som er viktig å gjennomføre før man innfører smitteverntiltak. 

Der finner du også artikler om smittevern, krav til dokumentasjon og rutiner. 

Les mer om Faghjelp for HMS - og sikre deg tilgang

Del siden: LinkedIn twitter