Nye regler for halv skatt før jul

Til nå har det ikke vært tillatt å betale ut lønn med halvt skattetrekk i november. Det blir nå endret, og får virkning allerede i år.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 16. november 2015
Lesetid: 2 Minutter

Hver dag i månedene før jul får Infotjenesters økonomirådgivere spørsmål om reglene for halvt skattetrekk i desember.

Mange arbeidsgivere, særlig de som har lønnsutbetaling sent i måneden, har valgt å gjøre halvt trekk i november i stedet. På den måten har arbeidstakerne fått glede av redusert skattetrekk før jul selv om lønnsutbetalingen i desember betales ut like før eller etter jul.

Har skapt usikkerhet

Selv om dagens regelverk har vært klart på at det ikke er anledning til å trekke halv skatt i november, har det vært en del usikkerhet.

Infotjenester har fått henvendelser fra kunder som har fått beskjed fra skattemyndighetene om at det er greit å trekke halvt også i november. Samtidig har det offisielle svaret fra Skatteetaten vært at det kun er anledning til å trekke halv skatt i desember, noe vi senest fikk bekreftet i november 2014.

I år har situasjonen forandret seg ytterligere, fordi a-ordningen har gjort det lettere for skatteetaten å se hvem som eventuelt bryter regelverket og trekker halvt i november.

Regelverket vil bli endret

Nå gjør Skattedirektoratet det imidlertid helt klart at de vil endre forskriften, og at det vil bli tillatt å trekke halv skatt i november i stedet for i desember.

I nyhetsbrevet for a-ordningen, skriver de følgende:

"Direktoratet har igangsatt et arbeid med å endre forskriften for å åpne for at halvt trekk kan foretas i november måned, i stedet for desember måned. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt i tide for utbetaling av lønn i november inneværende år. På bakgrunn av det igangsatte arbeidet med endring av forskriften vil Skatteetaten i 2015 ikke foreta noen kontroll eller sanksjonering av arbeidsgivere som velger å utbetale lønn med halvt trekk i november, i stedet for desember."

- Dette kan vanskelig leses på noen annen måte enn at arbeidsgivere kan betale ut lønn med halvt skattetrekk allerede i november i år, selv om reglene ikke er endret, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Lønn hver 14. dag

På Infotjenesters Fagforum har flere stilt spørsmål om hvordan dette slår ut for dem som betaler ut lønn hver 14. dag. Espen Øren sier det da vil være valgfritt for arbeidsgiver hvilken av utbetalingene som gjøres med redusert trekk.

- Arbeidsgiver kan da enten velge å gjøre en av 14-dagersutlønningene i november eller desember helt trekkfri, eller å gjennomføre halvt trekk i 2 lønnsavregninger, sier Øren.

Gjelder også andre utbetalinger

Espen Øren minner samtidig om at regelverket for hvilke utbetalinger som omfattes av halvt skattetrekk i november eller desember står ved lag.

- Trekkfritaket før jul skal også omfatte tilleggsytelser som blir avregnet sammen med lønnen, som overtid, akkordoverskudd, bonuser og lignende ytelser. Dette gjelder bare så langt de samlede lønnsytelser for desember ikke overstiger gjennomsnittet for tidligere lønnsperioder i inntektsåret, sier Øren.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter