Gradert sykmeldt kan avspasere

En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.
schedule tirsdag 23. april 2013
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Dette er et forhold som arbeidsgiver og arbeidstaker må avtale seg imellom. Avspasering er med andre ord ikke lovregulert.

- En ansatt som for eksempel er 50 prosent sykmeldt kan gjerne avspasere på den delen av dagen da han eller hun egentlig skulle vært på jobb og deretter ha fri, eller rettere sagt være sykmeldt, resten av dagen. Den sykmeldte utløser fortsatt bare 50 prosent sykepenger, bekrefter rådgiver Jørgen Brostrøm hos Simployer.

En gradert sykmeldt kan imidlertid ikke opparbeide seg ny avspasering eller benytte fleksitid i sykmeldingsperioden. Skal en person som er 50 prosent sykmeldt delta på kurs, kveldsmøter eller lignende i tillegg til arbeidstiden, må sykmeldingsgraden endres og sykepengene reduseres deretter.

Egenmelding kan ikke benyttes

En arbeidstaker som er gradert sykmeldt for ett forhold, for eksempel ryggproblemer, kan ikke samtidig benytte egenmelding hvis vedkommende skulle pådra seg en annen sykdom i tillegg og bli 100 prosent ufør en periode.

- Hvis arbeidstakeren blir syk i en sykmeldingsperiode bortfaller retten til å bruke egenmelding. I stedet må det fremskaffes en ny og utvidet sykmelding som dekker begge syketilfellene, sier rådgiver Jørgen Brostrøm.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter