Frykter ikke vikarkaos

NHO har spådd kontraktskaos når det nye vikardirektivet iverksettes. Jøtul, storforbruker av vikarer, tror ikke det kommer til å skje.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule fredag 28. desember 2012

- Det handler ganske enkelt om å følge reglene i direktivet. Og behandle vikarene som sine egne. Det bør være godt nok, sier personalsjef Lars Joramo i Jøtul til fagbladet Arbeidsgiver.
Han har vanskelig for å se for seg noe kaos på nyåret. For tiden har Jøtul 80 innleide vikarer, og 25 av disse kommer fra bemanningsbransjen. Vikarbyrådirektivet som nå har trådt i kraft, tror Joramo vil føre til ryddigere forhold for alle parter.

- Som vikar vet man at man har de samme godene som de fast ansatte, og det skaper ryddighet. Likhetstanken er sentral i direktivet, og det vil føre til mer ryddighet ved inntak av vikarer og bedriften vil være bedre forberedt. Det stiller selvfølgelig krav til arbeidsgiver, men har man orden i eget hus, vil ikke dette være noen stor sak, sier Joramo og minner om den nye arbeidsmiljøloven som kom i 1997.

Den utløste mye negativitet, men stormen la seg raskt og ting viste seg å fungere.

Ubegrunnet frykt
- Noen frykter vesentlige kostnadsøkninger med det nye regelverket?

- Det kan bli noe dyrere med vikarer, men samtidig blir det likt for alle og det vil ikke forandre konkurransesituasjonen, sier Joramo som imidlertid gjerne hadde sett at det var en overgangsperiode før direktivet er på plass. En overgangsperiode hvor man ikke er like tøff på kravene, hadde vært bra.

- Mange frykter også et omfattende arbeid med revidering av kontrakter?

- Det kan jeg ikke se for meg. I Jøtul har vi egne kontrakter når vi ansetter folk, og egne kontrakter for innleide fra byråer. Så får vi se hva framtida byr på. Jeg forstår jo at andre kan være bekymret i forhold til å følge opp direktivet og i forhold til kostnadsbildet. Men jeg tror at de aller fleste med systemer i orden, vil håndtere dette veldig greit, sier Joramo.

Fakta om vikarbyrådirektivet:
- EUs direktiv om arbeidsleie i Norge, vikarbyrådirektivet trer i kraft 1. januar 2013.
- Sentralt i direktiver er at innleide arbeidstakere skal behandles likt som andre ansatte i innleiebedriften. Likebehandlingen dreier seg om arbeidstid, pauser, ferie og fridager, feriepenger, lønn og utgifter, pluss tilgang til felles sosiale goder som kantiner, transport og firmahytter.
- Pensjonsordninger er ikke en del av direktivet.
- Innleievirksomhet og vikarbyrå har et solidarisk ansvar for å følge direktiv og regler. Det betyr at vikarbyrået må kjenne til lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften fullt ut og innleiebedriften må ha oversikt over at vikarene de leier inn faktisk blir likebehandlet.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter