Frivillig hjemmekontor gir skatt på bredbånd og mobil

Når hjemmekontoret ikke lenger er begrunnet i smittefare eller opprettholdelse av driften, skal ansatte trekkes skatt når de får dekket privat internett eller mobiltelefon.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
tirsdag 14. september 2021
Lesetid: 1 Minutt
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad

Skattedirektoratet uttalte i en prinsipputtalelse helt i begynnelsen av pandemien at tiltak som arbeidsgiver iverksetter for å holde virksomheten i gang og redusere smitten under koronaepidemien er skattefritt. De skriver videre at tiltaket må være midlertidig (så lenge der er reell smittefare) og forholdsmessig (kost/nytte-vurdering).

– Det innebærer at arbeidsgivere som har innført slike midlertidige ordninger nå må vurdere om tiltakene fortsatt er begrunnet i pandemien og at de er forholdsmessige. Hvis ikke, vil ikke lenger tiltakene være skattefrie, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

Hjemmekontor og hybridløsninger

Støtteverktøy for HR og ledere

Simployers rådgivere hjelper deg med innføring og drift. Med vårt støtteverktøy får du tilgang til en digital verktøykasse og rådgivningen du trenger for å være en god arbeidsgiver i en hybrid verden.

Les mer og prøv gratis

Hjemmekontor på grunn av smittefare

Det mest praktiske eksemplet på slike tiltak er at arbeidstaker som midlertidig ordning må arbeide på hjemmekontor under koronaepidemien.

– Arbeidstaker vil da kunne få dekket kostnader til mobiltelefon og bredbånd skattefritt. Det er da en forutsetning at arbeidstaker ikke fikk dekket dette før epidemien startet. Dersom denne arbeidstakeren fortsatt skal jobbe fra hjemmekontor etter at koronaepidemien er slutt og derfor får dekket kostnadene til mobiltelefon og bredbånd etter koronaepidemiens slutt vil arbeidsgivers dekning utløse skatteplikt, sier Elvestad i Simployer.

Arbeidsgivere som nå lar ansatte jobbe fra hjemmekontor av andre grunner enn smittefare og for å holde virksomheten i gang under pandemien, vil dermed ikke lenger kunne dekke utgifter til de ansatte skattefritt.

Andre ekstrautgifter

Andre eksempler på slike midlertidige tiltak som enkelte arbeidsgivere har iverksatt for å holde virksomheten i gang og redusere smitten under koronaepidemien kan være:

  • dekning av merkostnader til bruk av arbeidstakers bil til jobben (arbeidstakers vanlige transportkostnader må da trekkes fra beløpet arbeidsgiver kan dekke)
  • munnbind og håndsprit til bruk under reiser med offentlige transportmidler for reiser mellom hjemmet og arbeidsstedet
  • merutgifter til barnepass i eget hjem, forutsatt at arbeidstaker har utgifter til den ordinære barnehagen/SFØ-ordningen

Heller ikke disse vil kunne dekkes skattefritt når det ikke lenger begrunnes i reell smittefare eller opprettholdelse av driften under pandemien.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: