Fortsatt ikke fritt frem å reise bort under sykefravær

Trygdeskandalen har gjort det klart at retten til sykepenger ikke avhenger av om den ansatte befinner seg i Norge. Likevel er det ikke fritt frem for syke arbeidstakere å reise hvor de vil.
mandag 4. november 2019
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Trygdeskandalen som slo ned som en bombe forrige uke, har gjort det helt klart at verken NAV eller arbeidsgiver kan nekte ansatte sykepenger på bakgrunn av reiser til utlandet, så lenge de holder seg innenfor EØS-området.

- Arbeidsgiver må naturligvis rette seg etter EØS-regelverket som har blitt tydelig belyst i forbindelse med denne saken. I praksis betyr det at det ikke spiller noen rolle for retten til sykepenger om den ansatte befinner seg i Norge eller et annet EØS-land, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Ansatte som mottar sykepenger må fortsatt søke dersom de ønsker å reise utenfor EØS-området.

Sikker, god og enhetlig oppfølging av syke ansatte

Simployer sykefraværsoppfølging gir ledere systemstøtte med oversikt over frister og oppgaver knyttet til et sykefravær. Allerede første fraværsdag etableres en tidslinje i systemet som viser lederen hva som skal gjøres, til hvilket tidspunkt, og hvordan, og hver oppgave varsles per epost.

Les mer om Simployer sykefraværsoppfølging

Må medvirke ved tilrettelegging

Samtidig understreker Brostrøm at retten til sykepenger fortsatt er knyttet til den lovbestemte medvirkningsplikten.

- Det er naturligvis ikke noen endring i arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for at ansatte kan gjøre noe jobb mens de er syke, og arbeidstakers plikt til å medvirke til denne tilretteleggingen. Det betyr at forutsetningen for at arbeidstakeren kan reise bort med sykepengene i behold, er at reisen ikke vil hindre planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen. Arbeidsgiver kan fortsatt si nei til reiser med sykepenger, innenlands eller utenlands, dersom de mener det er til hinder for oppfølgingsarbeidet, sier Brostrøm.

Restarbeidsevne

Brostrøm sier arbeidsgiver også har anledning til å stille spørsmål ved om en eventuell utenlandsreise indikerer noe om restarbeidsevne.

- Hvis du som arbeidsgiver mener at en reise under sykefraværet indikerer at den ansatte har restarbeidsevne som kunne vært brukt på jobb, så kan du stille spørsmål ved dette. Vi anbefaler alltid å ha en tett dialog med syke ansatte, for å kunne tilrettelegge på best mulig måte. I denne sammenhengen vil en planlagt reise være et naturlig samtaletema. I noen jobber vil en slik reise indikere at den ansatte har restarbeidsevne, mens i andre jobber vil det ha mindre betydning. Det bør man absolutt snakke om, sier Brostrøm.

Arbeidstaker kan ta ferie

Til slutt minner Brostrøm om at det alltid er en mulighet for å la arbeidstaker tar ut ferie dersom de ønsker å reise mens de er sykmeldt.  

- I slike tilfeller krysser arbeidstakeren av for ferie på søknaden om sykepenger, og mottar feriepenger. Sykepengene stanses, ettersom arbeidstaker da har status som frisk under ferien, sier Brostrøm.

På tide å digitalisere oppfølging av sykmeldte?

Har lederne i din virksomhet de verktøyene de trenger for å følge opp syke medarbeidere på en god måte, for å sikre et lavest mulig sykefravær? Simployer HRM gir ledere systemstøtte med oversikt over kommende frister og oppgaver knyttet til et sykefravær.

Del siden: