Forenkling gjør rapporteringen mer komplisert

At skattefrie organisasjoner slipper å rapportere inn lønn over 10.000 kroner gjør rapporteringen mer komplisert, mener økonomiekspert.
mandag 10. september 2018
Lesetid: 2 Minutter

Organisasjoner som ikke har til hensikt å tjene penger har egne regler for innrapportering. Disse organisasjonene, firmaene eller AS-ene trenger ikke rapportere inn lønns- og utgiftsgodtgjørelser under 10.000 kroner.

Utgangspunktet for norske arbeidsgivere er at lønn og utgiftsgodtgjørelser skal rapporteres i a-meldingen når de overstiger kr 1 000.

Gjør det ikke enklere

Denne forenklingen gjør det ikke enklere for frivillige lag og foreninger å føre regnskapet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

- Fordi det er så mange andre hensyn å ta, så blir det totalt sett mer komplisert å føre lønn i de skattefrie organisasjonene.

Øren sier det er en lang rekke andre vurderinger som må gjøres:

  • Er mottaker medlem i organisasjonen eller ikke?
  • Er vedkommende i lønnet stilling? Og hva defineres egentlig som lønnet stilling?
  • Hvis det gis kilometergodtgjørelse, er det for reiser til arrangementer der organisasjonen medvirker eller er det til møter, kurs e.l.?
  • Hvis det er godtgjørelser for overnatting og kost er det litt annerledes enn med transporten, og da må man vurdere hvor mye vedkommende har i lønn og antall reisedager i kalenderåret.

- Dette er bare problemstillingene for å ta stilling til innrapportering. Når det gjelder skatt må man forholde seg til mye av det samme, men også om mottaker er amatør, profesjonell, trener, tillitsvalgt, el. l., sier Øren.

Komplisert i praksis

For å illustrere hvor komplisert det kan være trekker Øren frem noen eksempler skattfrie organisasjoner kan oppleve. I det første eksempelet tjener en ansatt 100.000 kroner og har mottatt 5.000 kroner i kilometergodtgjørelse.

- Siden lønnen er over kr 10 000 må den innrapporteres. Dersom vedkommende er medlem i tillegg til å være ansatt, er kilometergodtgjørelsen fritatt. Den er også fritatt hvis vedkommende ikke er medlem, men da må den gjelde transport til og fra arrangementer der organisasjonen medvirker. I andre tilfeller må bilgodtgjørelsen innrapporteres hvis den er over 1000 kroner.

Ansatt, medlem eller begge deler

I et annet eksempel mottar en som ikke er ansatt i lønnet stilling 8000 kroner i kilometergodtgjørelse og 3000 kroner i diett.

- Dietten er fritatt fra innrapportering hvis antall døgn ikke overstiger 50 og vedkommende ikke får lønn over 10.000 kroner. Kilometergodtgjørelsen må derimot innrapporteres, selv om den er under 10.000 kroner. Dette er fordi godtgjørelsene til sammen overstiger 10.000 kroner, men dietten skal fortsatt ikke innrapporteres, sier Øren.

I det tredje eksempelet tjener en ansatt 20.000 kroner og mottar 3.000 kroner i diett.

- Her skal lønnen innrapporteres. Dietten skal ikke innrapporteres hvis vedkommende er medlem, men det foreligger rapporteringsplikt hvis det gjelder et ikke-medlem, sier Øren.

Bør forenkles

Øren mener det er på høy tid å gjøre dette regelverket enklere.

- I skattefrie organisasjoner er det normalt ikke regnskap og lønn man har mest tid eller lyst til å bruke ressurser på, og det er da særs viktig med enkle og forståelige regler. Legg til at disse reglene som er nevnt her kun gjelder innrapportering, og ikke har noe med selve skatteplikten å gjøre, så blir det enda mer uforståelig at det skal gjøres så vanskelig. Her er det på høy tid med en forenkling,  mener Øren.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: