Foreldrene må betale når barna er i karantene

Om noen uker kan det være slutt på at foreldre kan bruke syke barn-dager når skolen er stengt eller barnet blir satt i karantene uten å være syk.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 8. september 2021
Lesetid: 3 Minutter

Det siste halvannet året har vært preget av unntaksregler. Med karantener og stengte skoler og barnehager, har det vært innført unntaksregler som gjør at foreldre kan være hjemme med omsorgspenger selv om barnet ikke er sykt, dersom fraværet er «koronarelatert».

– Mange så nok for seg at dette skulle være kortvarig. Reglene har vært innført midlertidig for korte perioder av gangen, men har stadig blitt videreført. 1. juli fikk vi den siste videreføring. Igjen med et mål om at behovet for disse unntaksreglene snart skulle være over. Flere av unntaksreglene fikk derfor varighet til 30. september 2021, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Karoline Dystebakken.

Ikke slutt på dobbelt antall dager

Simployers jurist sier mange har fått med seg at det kommer endringer i oktober, men at det er mange som tror at det er den doble kvoten med omsorgsdager som slutter da. Det er det imidlertid ikke.

– Dobbel kvote med omsorgsdager ble besluttet å gjelde for hele 2021 allerede i januar. Endringen som nå kommer 1. oktober, er hva de kan brukes til. Dersom unntaksreglene ikke videreføres ytterligere, så vil vi gå tilbake til de gamle reglene som gjaldt før koronakrisen. Det betyr at omsorgsdager som hovedregel bare kan brukes dersom barnet eller barnepasser faktisk er syk, sier Dystebakken i Simployer.

Mye taler for videreføring

Formålet med unntaksregelen som gjør at omsorgsdager kan brukes ved mistanke om smitte, og ikke bare når barnet eller barnepasser faktisk er syk, er smittevern. Man ønsker å sikre at barnet holdes hjemme ved smitte eller mistanke om smitte, og at økonomiske vurderinger ikke skal måtte tas, verken av arbeidsgiver eller arbeidstaker.

– Slik smittesituasjonen har utviklet seg siden skolestart, så er det mange som mener regelverket bør videreføres. Mye kan nok tale for det. Barn under 12 år er ikke vaksinert, og vi vet at smitten sprer seg der. Samtidig er nedstengning av skoler og barnehager mindre aktuelt med den nye strategien om å teste seg ut av karantene. Det gjenstår å se hva myndighetene gjør, men det hadde vært forutsigbart og skapt mindre usikkerhet for både arbeidsgivere og arbeidstakere dersom dette ble avklart i god tid før regelverket går ut 1. oktober, mener Karoline Dystebakken i Simployer.

Reglene som foreløpig bare gjelder frem til 30.september:

  • Mulighet for å benytte omsorgsdager dersom barnet er i karantene, og når skole eller barnehage helt eller delvis er stengt på grunn av pandemien.
  • Overføring av omsorgsdager mellom foreldre/omsorgspersoner i perioder skole eller barnehage er stengt
  • Ubegrenset antall omsorgsdager når barn må holdes hjemme av særlige smittevernshensyn
  • Ubegrenset antall omsorgsdager hvis man har brukt opp dagene sine og skole eller barnehage må holde helt eller delvis stengt

Foreldre må betale selv

Hva gjør foreldre når omsorgsdagene er brukt opp eller regelen om at de kan brukes ved «koronafravær» uten krav om sykdom opphører?

– Dersom unntaksreglene opphører 30. september får det samme virkning som når arbeidstaker har brukt opp sine omsorgsdager eller har barn over 12 år. Arbeidstakeren må da enten ta ut ferie, fri uten lønn eller bruke avspasering eller lignende hvis barnet må være hjemme uten at å være syk. Det kan gjelde under karantene, når man venter på testsvar, eller der hvor skole eller barnehage stenger, sier Dystebakken.

Hvis barnet har symptomer på forkjølelse og av den grunn må holdes hjemme, så vil sykdomskravet kunne være oppfylt. Dette vil nok ofte være tilfelle, men er barnet frisk/symptomfri vil omsorgsdager ikke kunne brukes.

Arbeidstaker må gi nødvendig informasjon

Husk at dobling av antall dager gjelder ut året, men at det ikke innebærer et dobbelt betalingsansvar for arbeidsgiver.

– Arbeidsgiver har aldri ansvar for å betale omsorgspenger mer enn 10 dager per år. Arbeidsgiver kan heller ikke kreve legeerklæring for barns sykdom ut året. Det vil si at arbeidsgiver må basere seg på den informasjonen som arbeidstakeren og foreta vurdering av om vilkår for å bruke omsorgsdager er til stede. Arbeidsgiver har rett på informasjon som er nødvendig for å foreta denne vurderingen, sier Dystebakken i Simployer.

 

 

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: