Foreldre har få rettigheter ved skolestreik

Lærerne varsler at de vil gå ut i streik om to uker. Det vil skape problemer for mange arbeidstakere - som har få rettigheter når barna ikke kan gå på skolen.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 24. mai 2022
Lesetid: 3 Minutter

Partene både i statsoppgjøret og kommuneoppgjøret ble enige i årets lønnsforhandlinger. Unntaket er lærerne, som formelt stemte blankt til forhandlingsresultatet. 

Nå varsler de streik om to uker. 

– Om fjorten dager vil noen få lærere gå ut i streik i Bergen. Etter det vil vi vurdere veien videre, sier Steffen Handal, som forhandlet på vegne av lærerne, til NRK.

Veien videre vil i dette tilfellet fort innebære en opptrapping.

– Dette kan bli langvarig, og vil på lang sikt kunne ramme skolestart, konstaterer Handal overfor NRK.

Vil bli krevende for foreldre

En storstreiken i skolen vil få store virkninger for minst én uskyldig tredjepart – foreldrene. Foreldre som er i jobb kan i verste fall stå uten noe sted å plassere små barn i lang tid, og dermed få store problemer med å oppfylle sine forpliktelser overfor arbeidsgiver.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa sier det er lite foreldre i en slik situasjon kan kreve med loven i hånd.

– Det er ingen lovbestemmelser som gir foreldre som er rammet av streik rett til fri fra jobben med lønn for å passe på barna. For å løse en slik situasjon, er man avhengig av at begge parter utviser en viss fleksibilitet, sier Gauslaa.

Ingen plikt til å tilrettelegge

For enkelte småbarnsforeldre som rammes av streiken kan familie, venner eller besteforeldre være løsningen. Dersom dette ikke er noe alternativ, er man nødt til å komme til en løsning med arbeidsgiver.

– Selv om arbeidsgiver ikke har noen plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere i en slik situasjon, er det ingen tvil om at mange har et legitimt behov for fri. Således vil nok mange arbeidsgiver forsøke å være fleksible, dersom det er mulig, sier Gauslaa.

Kan måtte bruke ferie

– Hvis streiken ikke blir veldig langvarig, kan det for enkelte være en løsning at arbeidsgiver innvilger ferie i de dagene arbeidstakerne må være hjemme, sier Gauslaa. 

Dersom streiken imidlertid skulle bli så langvarig som lærerne nå antyder, og arbeidstakerne dermed bruker opp hele eller mesteparten av ferien, er det en mulighet å la dem ta ut noe av neste års ferie for å løse en vanskelig situasjon.

– Etter ferieloven kan man avtale at arbeidstakere tar ut opptil 2 uker av neste års ferie i år. For dem som har 5 uker ferie, kan også de 4 eller 5 avtalefestede dagene for neste år tas ut i år. Det betyr at mange arbeidstakere kan innvilges nesten 3 uker «ekstra» ferie på denne måten, sier Simployers jurist.

Permisjon eller hjemmekontor

Dersom arbeidstaker ikke har anledning eller ønske om å ta ferie, er det også mulig å tilby permisjon uten lønn. Det kan imidlertid bli svært dyrt for arbeidstakerne, hvis streiken varer lenge.

En del kontorjobber kan noe kanskje også løses med hjemmekontor. Det innebærer at arbeidstakerne får gjøre hele eller deler av jobben hjemme.

Gauslaa understreker at arbeidstaker ikke kan kreve å få verken ferie, ulønnet permisjon eller jobbe hjemme dersom arbeidsgiver er i en situasjon hvor dette ikke kan innvilges.

Barn på arbeidsplassen

For en del virksomheter er det også en mulighet at arbeidstakerne tar med barna på jobben i den perioden streiken varer.

– Dersom arbeidsgiver tillater at arbeidstakerne tar med barna på jobben, er det viktig å være klar over at man kan komme i et erstatningsansvar dersom noe skjer med barna. Det er naturligvis viktig at arbeidsgivere ikke slipper barn inn på arbeidsplasser hvor det kan være farlig for dem å være, sier Hans Gjermund Gauslaa i Simployer. 

Han sier at enkelte store bedrifter kan løse en situasjon hvor mange arbeidstakere er rammet av streiken ved å opprette et barnepass-tilbud på arbeidsplassen. Enten ved at en arbeidstaker tar seg av barna, eller man velger å leie inn noen eksternt for å gjøre dette. På den måten kan man få full produktivitet også gjennom en periode hvor mange er rammet av streik.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: