Flere får rett til sykt barn-dager

Fra neste år kan flere arbeidstakere få utvidet rett til omsorgspenger.
Lise Gro AndersenInnholdsprodusent
onsdag 21. desember 2022
Lesetid: 1 Minutt

Endringene i folketrygdloven skal tre i kraft 1. januar 2023 og ble vedtatt tirsdag denne uken.  

Langvarig sykdom likestilles med kronisk sykdom 

Tidligere har arbeidstakere som har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn hatt mulighet for å søke om utvidet antall omsorgsdager. Denne muligheten gis nå også til arbeidstakere med omsorg for langvarig syke barn hvor det finnes en markert høyere risiko for fravær fra jobb for å ta seg av barnet.  

– Denne endringen vil åpne for at flere arbeidstakere i en sårbar situasjon med behov for fravær vil få en utvidet kvote med sykt barn dager uten at barnet har en kronisk sykdom eller er funksjonshemmet, sier Simployers juridiske rådgiver Jørgen Brostrøm.  

Ingen merkostnad for arbeidsgiver 

Arbeidsgiver vil ikke få noen direkte merkostnad av endringen siden NAV refunderer omsorgspenger fra dag 11. 

– Arbeidsgiver må legge ut for alle dagene, men kan søke refusjon fra dag 11 for en større gruppe, forutsatt at arbeidstaker har lagt frem vedtak fra NAV på utvidet rett til omsorgspenger, forteller Brostrøm.  

Endrer reglene for fordeling etter samlivsbrudd  

I tilfeller hvor foreldrene ikke lenger bor sammen vil antall dager med omsorgspenger fordeles likt om barnet har delt bosted, men i tilfeller hvor den ene av foreldrene anses å være alene om omsorgen vil alle dager tilfalle den som er alene.  

Tidligere var det slik at disse dagene allikevel kunne fordeles om foreldrene ble enige om det, men fordelingen måtte da forholde seg til avtalt samvær. Fra 1. januar er det derimot ikke lenger slik, og nå kan foreldrene fritt fordele dagene mellom seg utfra den avtalen de kommer frem til. 

– Denne endringen vil gi foreldrene større fleksibilitet, men det kan også føre til at det blir vanskeligere for arbeidsgiver å holde oversikt. Nytt er også at arbeidsgiver ikke lenger kan kreve en bekreftelse fra NAV på fordelingen mellom foreldrene, men må forholde seg til de opplysninger man mottar fra arbeidstaker, forteller Brostrøm.  

LES OGSÅ: Disse regelendringene gjelder fra 2023

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: