Fire avklaringer om den nye IA-avtalen

Den nye IA-avtalen som ble presentert like før jul har reiste mange spørsmål. Nå har vi fått noen avklaringer.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 15. januar 2019
Lesetid: 3 Minutter

Den nye IA-avtalen som ble presentert like før jul har reiste mange spørsmål. Nå har vi fått noen avklaringer. Etter at en ny IA-avtale ble underskrevet av partene i arbeidslivet like før jul, har Infotjenesters rådgivere fått mange spørsmål både fra virksomheter som tidligere har vært knyttet til IA-avtalen, og andre som nå skal få tilgang til virkemidlene.

- Mange lurer på hva som skjer med tiltakene som har vært tilgjengelig for IA-virksomhetene til nå, og hvilke nye tiltak som kommer, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.

Infotjenester har vært i kontakt med Nasjonal Koordineringsenhet for NAV Arbeidslivssenter, som gir noen nyttige avklaringer knyttet til den nye IA-avtalen.

I en e-post sier de at det fortsatt er behov for avklaringer og konkretiseringer av hvordan innholdet i IA-avtalen skal tolkes og iverksettes. Samtidig kommer de med fire avklaringer som kan være nyttig å kjenne til:

1. Forebyggings- og tilretteleggingstilskuddet er borte

En av fordelene de som forpliktet seg til tidligere IA-avtaler hadde, var muligheten til å søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd. Dette tilskuddet skulle dekke ekstrautgifter IA-virksomhetene hadde i forbindelse med forebygging eller tilrettelegging; som for eksempel opplæring i nye arbeidsoppgaver, kurs, transport til og fra jobben, innkjøp av hjelpemidler osv.

- I e-posten bekrefter koordineringsenheten at dette tilskuddet nå er tatt bort, noe som også bekreftes av at NAV sine nettsider om tilskuddet er fjernet, sier Torp.

2. Ingen nye kontaktpersoner

En annen fordel IA-virksomhetene har nytt godt av, er en egen kontaktperson, også kalt IA-rådgiver, ved NAV arbeidslivssenter. Denne kontaktpersonen har hatt til oppgave å gi faglig støtte og bistå virksomhetene med å jobbe målrettet med å utvikle en inkluderende arbeidsplass.

- I tillegg skal rådgiveren koordinere bistand fra NAV, bidra til å utløse IA-virkemidler raskt og effektivt og samarbeide med virksomhetens bedriftshelsetjeneste, heter det i et informasjonsskriv fra NAV.

- Her svarer koordineringsenheten for arbeidslivssentrene med å henvise til den nye IA-avtalen, som bruker formuleringen: «Virksomheter som har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette med mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte». Det må forstås som at ingen nye virksomheter som til nå ikke har vært knyttet til IA-avtalen vil få en slik kontaktperson, sier Atle Torp.

3. Ikke krav til organisering

I forbindelse med fremleggelsen av den nye avtalen ble det understreket at denne nå gjelder hele arbeidslivet, ikke bare de virksomhetene som selv velger å knytte seg til avtalen. Samtidig har Infotjenester hørt det nevnes at bare virksomheter som er organisert i en arbeidsgiverforening eller bedrifter som har organiserte ansatte vil omfattes av den nye IA-avtalens virkemidler og tiltak. Det avkreftes av Nasjonal Koordineringsenhet for NAV Arbeidslivssenter.

- IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet. Det er ikke lagt inn forbehold om f.eks. arbeidsgiver-/arbeidstakerforeningstilhørighet, heter det i svaret Infotjenester har fått fra enheten.

4. Nye virkemidler iverksettes frem mot sommeren

I IA-avtalen henvises det til at nye virkemidler skal bli tilgjengelige for arbeidsgivere. Disse tiltakene skal relateres til bransjer hvor det er størst behov.

Det er så langt ikke sagt noe om hvilke tiltak som kommer. Koordineringsenheten henviser til avtaleteksten for mer informasjon om tiltakene.

- Bransjeprogram skal igangsettes i andre kvartal for utvalgte bransjer og sektorer, heter det i svaret Infotjenester har fått.

Det skulle bety at arbeidsgivere i utvalgte bransjer kan forvente seg tiltakspakker tidligst fra april 2019.

De gamle fordelene er borte

Med disse svarene, er det avklart at de fleste av fordelene som tidligere var knyttet til frivillig å slutte seg til IA-avtalen tas bort gjennom den nye IA-avtalen. Samtidig vil de bli erstattet med tiltak som foreløpig ikke er lansert.

- Mulighet for en egen kontaktperson i arbeidslivssenteret, mulighet til å søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd, mulighet for få tilbakebetalt deler av utgifter til bedriftshelsetjenesten og utvidet egenmeldingsrett er de fire fordelene NAV tidligere trakk frem ved å inngå IA-avtale. Av disse er det bare muligheten til utvidet egenmeldingsrett som står igjen, men nå som en frivillig ordning. Det blir spennende å se hvordan de nye tiltakene blir innrettet og hvem som vil få tilgang til disse, avslutter Torp.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter