Fire år på "egenmelding"

Arbeidstakere som mottar en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn må dokumentere sykefravær overfor arbeidsgiver fra første dag. Men NAV nøyer seg med korrekt utfylt meldekort, noe som best kan sammenlignes med en vanlig egenmelding. - En uheldig forskjell, sier rådgiver Berit Stokstad hos Infotjenester.
tirsdag 27. september 2011
Lesetid: 1 Minutt

- Ulike aktører må betrakte og behandle sykefraværet likt. Det spiller ingen rolle om det er arbeidsgiver eller en offentlig myndighet som NAV, sier Berit Stokstad.

Misvisende fravær
Er en arbeidstaker helt eller gradert sykmeldt i mer enn ett år, må det søkes NAV om arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. I de fleste tilfeller vil vedkommende kunne motta arbeidsavklaringspenger som utbetales i maksimalt fire år, med fornyelse for ett år om gangen.

Mer om: egenmelding

Erfaringen tilsier at NAV fatter vedtak om rett til arbeidsavklaringspenger basert på en uføregrad på 100 prosent, noe som ofte er misvisende. I flere tilfeller har nemlig vedkommende et redusert fravær fra jobb, eksempelvis 50 prosent, og da skal vedkommende føre opp 50 prosent arbeid på meldekortet. Arbeidstaker vil da motta 50 prosent lønn fra bedriften og 50 prosent arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Arbeidsgivers styringsrett
Når en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, kan vedkommende være på jobb hele tiden med redusert arbeidsevne, og motta 50 prosent lønn og 50 prosent sykepenger. Det ligger innenfor rammen av arbeidsgivers styringsrett å bestemme oppgaver og tid ? selvfølgelig i samarbeid med den sykmeldte og eventuelt sykmeldende lege.

Når arbeidstakeren går over på 50 prosent arbeidsavklaringspenger kan vedkommende ikke arbeide mer enn tilsvarende antall timer i 50 prosent stilling uten at dette medfører reduksjon i utbetalingen av arbeidsavklaringspenger eller i verste fall bortfall av arbeidsavklaringspenger.

Åpnet for egenmelding
Ved sykefravær på avtalt jobbtidspunkt, må vedkommende fremskaffe legeerklæring som bekrefter 100 prosent fravær fra første dag. Dette fordi arbeidsgiver ikke har betalingsplikt ved sykefravær og den ansatte dermed heller ikke kan benytte egenmelding. Oppslagsverket Sykepengeordningen hjelper deg med alt om sykefravær. Du kan prøve Sykepengeordningen inkludert fagsupport her.

I forhold til NAV holder det med å fylle ut på meldekortet at vedkommende ikke har arbeidet og mottar da 100 prosent arbeidsavklaringspenger. I praksis betyr dette at myndighetene har åpnet for egenmeldingsbruk i forhold til utbetalinger fra NAV.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: