Feriepenger på dagpenger kan bli spist opp av skatt

Regjeringen har ikke foreslått å gjøre feriepengetillegget på dagpenger trekkfritt. Dermed risikerer ansatte som har vært permittert at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 30. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter

Arbeidsgivere skal som hovedregel ikke trekke skatt av feriepenger som er utbetalt i henhold til ferielovens bestemmelser, når de utbetales i ferieåret. 

– Mange misforstår og tror at feriepenger er skattefrie. Det er ikke riktig. At det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales i ferieåret, betyr bare at skattetrekket fordeles ut på de andre månedene i året. I praksis betyr det imidlertid at de fleste ansatte er vant til å få en stor utbetaling av feriepenger uten skattetrekk i juni, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

LØNN OG PERSONALDAGEN 2021: 

Norges største fagdag for lønn og HR er tilbake! I år kan du delta både fysisk og digitalt og få siste nytt om aktuelle fagtemaer - akkurat slik du ønsker det!

Se programmet og meld deg på her

Vil ikke gjelde ferietillegget

Etter mye diskusjon frem og tilbake, vedtok Stortinget i februar at personer som har gått på dagpenger i fjor, etter bestemte kriterier skal ha rett på et ferietillegg til dagpengene.

– Det er imidlertid ikke foreslått å gjøre dette ferietillegget trekkfritt, slik det er for «vanlige» feriepenger. Det  er en hjemmel i skattebetalingsforskriften § 5-7-1 første ledd bokstav f for å utbetale feriepenger på dagpenger trekkfritt, men dette gjelder bare feriepenger som er utbetalt i tråd med folketrygdloven § 4-14. Slik vi leser forarbeidene skal ikke feriepengene som nå er vedtatt hjemles i denne bestemmelsen i folketrygdloven, og vi kan derfor ikke se at NAV har hjemmel for å utbetale disse feriepengene trekkfritt, sier Elvestad.

Kan løses gjennom forskrift

Siden feriepenger som nevnt ikke er skattefrie, vil ikke de ansatte som nå skal motta ferietillegg tape penger på at det trekkes skatt av beløpet. Pengene som eventuelt trekkes for mye i skatt ved utbetaling av ferietillegget, vil bli justert på skatteoppgjøret om et år.

– Det er nok en veldig mager trøst for arbeidstakere som har lite penger til ferie etter lange permitteringer, at det uansett vil bli korrigert i skatteoppgjøret i 2022. Vårt forslag er at regjeringen tar inn i forskriften at utbetalingen skal være trekkfri, slik at NAV får en hjemmel til å utbetale ferietillegget uten å trekke skatt. Det er nok i tråd med det vi antar at mange arbeidstakere vil forvente, sier Elvestad.

Har dere kontroll på smittevern? 

I Faghjelp for HMS finner du et skjema for kartlegging og risikovurdering, som er viktig å gjennomføre før man innfører smitteverntiltak. 

Der finner du også artikler om smittevern, krav til dokumentasjon og rutiner. 

Les mer om Faghjelp for HMS - og sikre deg tilgang

Del siden: LinkedIn twitter