Feriepenger på dagpenger kan bli spist opp av skatt

Regjeringen har ikke foreslått å gjøre feriepengetillegget på dagpenger trekkfritt. Dermed risikerer ansatte som har vært permittert at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule tirsdag 30. mars 2021
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Arbeidsgivere skal som hovedregel ikke trekke skatt av feriepenger som er utbetalt i henhold til ferielovens bestemmelser, når de utbetales i ferieåret. 

– Mange misforstår og tror at feriepenger er skattefrie. Det er ikke riktig. At det ikke skal trekkes skatt av feriepengene når de utbetales i ferieåret, betyr bare at skattetrekket fordeles ut på de andre månedene i året. I praksis betyr det imidlertid at de fleste ansatte er vant til å få en stor utbetaling av feriepenger uten skattetrekk i juni, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.

På tide å digitalisere og effektivisere søknader og godkjenning av ferie, fri og permisjon? Les mer om Simployer ferie og fri her

Vil ikke gjelde ferietillegget

Etter mye diskusjon frem og tilbake, vedtok Stortinget i februar at personer som har gått på dagpenger i fjor, etter bestemte kriterier skal ha rett på et ferietillegg til dagpengene.

– Det er imidlertid ikke foreslått å gjøre dette ferietillegget trekkfritt, slik det er for «vanlige» feriepenger. Det  er en hjemmel i skattebetalingsforskriften § 5-7-1 første ledd bokstav f for å utbetale feriepenger på dagpenger trekkfritt, men dette gjelder bare feriepenger som er utbetalt i tråd med folketrygdloven § 4-14. Slik vi leser forarbeidene skal ikke feriepengene som nå er vedtatt hjemles i denne bestemmelsen i folketrygdloven, og vi kan derfor ikke se at NAV har hjemmel for å utbetale disse feriepengene trekkfritt, sier Elvestad.

Kan løses gjennom forskrift

Siden feriepenger som nevnt ikke er skattefrie, vil ikke de ansatte som nå skal motta ferietillegg tape penger på at det trekkes skatt av beløpet. Pengene som eventuelt trekkes for mye i skatt ved utbetaling av ferietillegget, vil bli justert på skatteoppgjøret om et år.

– Det er nok en veldig mager trøst for arbeidstakere som har lite penger til ferie etter lange permitteringer, at det uansett vil bli korrigert i skatteoppgjøret i 2022. Vårt forslag er at regjeringen tar inn i forskriften at utbetalingen skal være trekkfri, slik at NAV får en hjemmel til å utbetale ferietillegget uten å trekke skatt. Det er nok i tråd med det vi antar at mange arbeidstakere vil forvente, sier Elvestad.

Jobber du med HR og stadig møter problemstillinger som dette?

Last ned vår gratis guide: 10 typiske problemer og løsninger for HR-medarbeidere

Del siden: